Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2013. szeptember 21., szombat

2013. szeptember 14., szombat
Énlaka-konferenciák IV. Székely gazdálkodás régen és most

Énlaka, Művelődési Ház

2013. szeptember 19-21.A székelyek gazdálkodása a rendi társadalomban közösségi szabályozás alatt állott. A székely rendtartó faluközösségek, a több évszázados gazdálkodás alapját képező természeti erőforrásaik korlátozottságának és végességének felismeréséből morális szabályokat alkottak.

Mai, ökológiai megközelítésben ezek a szabályok, a modern gazdaságnál fenntarthatóbb gazdálkodást jelentettek. Ennek eredménye a ma létező biológiai sokszínűséget őrző erdők, legelők, kaszálók, a székely táj. A megvitatandó alapkérdések:

Miként gazdálkodtak a székelyek régen?

Hogyan viszonyult a közösség a gazdálkodáshoz?

Mit tanulhatunk a régiek tapasztalatából?

Lehetséges-e egy fenntarthatóbb gazdálkodás a Székelyföldön?

Milyen fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a Székelyföld számára az Európai Unióhoz való csatlakozás után?

Ezeknek a témáknak kíván fórumot teremteni a IV. Énlaka-konferencia, amelyen nem csak a múltbeli gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései, hanem a jelen gazdasági kilátásainak hazai és nemzetközi elemzése, kutatási eredményeinek bemutatása és értékelése is helyet kapnak. Reméljük, hogy a konferencia eredményei nagymértékben hozzájárulnak a székelység gazdálkodásának történeti mélységben való megismeréséhez.

A konferencia szervező bizottsága:

Dr Szabó Zsuzsanna Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes, Petru Maior University of Tîrgu Mureş, Marosvásárhely, szabo.zs.katalin@gmail.com

Dr. Egyed Ákos történész, egyedakos@gmail.com

Kolumbán Gábor közgazdász, kolumban.gabor@yahoo.co.uk

Dr. Makó Zoltán egyetemi docens, dékán, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, makozoltan@sapientia.siculorum.ro

Előadással az alábbi címen lehet jelentkezni:

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr, muzeumim@gmail.com

A konferencia előadóinak a szervezők szállást és étkezést biztosítanak.

A konferencián való részvétel térítésmentes, minden érdeklődő számára nyitott, szállást és étkezést az alábbi címen lehet rendelni: Dancs Alpár, enlaka@yahoo.com


Énlaka-Pécs, 2013. március 15.Pro Énlaka Alapítvány, Énlaka

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr

Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszék, Pécs