Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. július 31., szombat

The Epic of Gilgamesh #11

The Epic of Gilgamesh #10

The Epic of Gilgamesh #9

The Epic of Gilgamesh #8

The Epic of Gilgamesh #7

The Epic of Gilgamesh #6

The Epic of Gilgamesh #5

The Epic of Gilgamesh #4

The Epic of Gilgamesh #3

The Epic of Gilgamesh #2

The Epic of Gilgamesh #1

2010. július 27., kedd

BBC: Building the Great Pyramid - 6 of 6

BBC: Building the Great Pyramid - 5 of 6

BBC: Building the Great Pyramid - 4 of 6

BBC: Building the Great Pyramid - 3 of 6

BBC: Building the Great Pyramid - 2 of 6

BBC: Building the Great Pyramid - 1 of 6

Engineering an Empire - Egypt - 10 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 9 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 8 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 7 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 6 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 5 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 4 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 3 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 2 of 10

Engineering an Empire - Egypt - 1 of 10

HOMONYIK SÁNDOR - Otthon várnak rád (eredeti video)

Menyhárt - Homonyik - Vikidál (MHV) - Szegény Magyarország

2010. július 26., hétfő

Tisztelt Pázmányos Öregdiák!

Tisztelt Pázmányos Öregdiák!Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő Alumni (Öregdiák) Rendszerre. Az alumni szolgáltatás keretében a PPKE JÁK-on diplomát szerzett hallgatóink számára szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy kapcsolatban maradhassanak egymással és az egyetemmel, tájékozódhassanak a Kar által szervezett szakmai konferenciákról, továbbképzési programokról, kari eseményekről, könyvbemutatókról, kari kiadványokról, felmérésekről, fejlesztésekről, stb.Szeretnénk kérni az Ön segítségét a minél teljesebb alumni adatbázis kiépítésében, illetve a meglévő adatok frissítésében! Kérjük, kattintson az alábbi linkre, és töltse ki az ott található rövid adatlapot! (Az azonosításhoz szükséges adatokat lehetőség szerint akkor is adja meg, ha korábban már töltött ki a hallgatói utánkövető rendszer számára hasonló – papír alapú – adatlapot. Az Ön által megadott adatokat az intézmény a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli ill. tartja nyilván. Az űrlap kitöltése kb. 3 percet vesz igénybe.)Az adatlap innen érhető el:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDByOXBxU3BfX2 01Z0pNYkkzSWp1SVE6MQKérjük, hogy ezt a levelet küldje tovább a PPKE JÁK-on diplomát szerzett ismerőseinek – különösen azoknak, akik az első évfolyamok valamelyikében végeztek –, illetve a közösségi oldalakon ossza meg pázmányos ismerőseivel az adatlap linkjét!

Köszönjük segítségét!


PPKE JÁK - Karrier Iroda
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Telefon: 4297 200/ 310, Fax: 266-5286
http://www.jak.ppke.hu/karrier

2010. július 16., péntek

ELTE Egyetemi Könyvtár - Felhívás

Kedves Klubtagunk!

Értesítjük, hogy állományvédelmi okok miatt a kéziratok, ősnyomtatványok és hungaricum nyomtatványok 2010. június 7-től előreláthatólag december 31-ig részlegesen hozzáférhetőek.
Valamint raktárrendezési munkálatok miatt, 2010. július 7-től előreláthatóan szeptember 30-ig állományunk, dokumentumaink 466950-514000 jelzettartományba eső része nem használható, nem kölcsönözhető, továbbá a G jelzettartományba eső dokumentumok használata korlátozott. 

Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel:
ELTE Egyetemi Könyvtár

2010. július 11., vasárnap

AZ EGYIPTOMI TEREMTÉSTÖRTÉNET

AZ EGYIPTOMI TEREMTÉSTÖRTÉNET

Kezdetben nem volt sem ég, sem föld, sem élők, sem holtak nem voltak, az alkotó és romboló elemek is dermedt tétlenségben nyugodtak Nun isten örvénylő mélyén. Nun volt az őselem, az ősvíz formájában létező istenlény. Az ő alkotórészeiből keletkezett a mindenség. Az ősvíz tükrét sűrű sötétség borította, mert a fény szent forrása is Nun keblében pihent. És az istenek létrehozója, a hatalmas Nun megteremtette a napvilágot. Az ősvíz színén zsenge csíra bukkant elő, és hamarosan kecses, sok színben pompázó lótuszvirággá nőtt. A világ áttetsző, zárt kelyhéből sejtelmes fény derengett, szirmai lassan kibomlottak, és egy tündöklő gyermek bújt ki belőle. Nun életre keltette Nefertumot, a napgyermeket. Nefertum felnyitotta szemét, a sötétség eloszlott, s a világot beragyogta az éltető fény.
A virágbölcsőjéből kiemelkedő napgyermek körültekintett, s a végtelen vízen egy cseppnyi hely sem akadt, ahol lábát megvethette volna. Ekkor a mélyből előhívta az őshalmot. Kilépett a szilárd talajra, és megteremtette Maatot, a mindenség törvényét, az igazság istennőjét, a holtak szívének túlvilági bíráját. A napisten megpillantott egy karcsú, négyszögletes kőoszlopot, a Benbent, az obeliszk ősmintáját. Felkapaszkodott a csúcsára, körülnézett, és látta, hogy egyedül van.Heper, a felkelő nap ekkor bűvös hatást gyakorolt tulajdon szívére, és létrehozta Sut, a lég istenét, és Tefnutot, a nedvesség istennőjét. Su és Tefnut szerelméből született Geb, a föld és Nut, a mennybolt.
Geb és Nut hosszú időn át szorosan egymáshoz simulva éltek, de egy napon atyjuk elválasztotta őket. Su megragadta Geb asszonyát, és felemelte a végtelen magasságba, hogy megalkossa belőle az ég boltozatját. Nut hatalmas ívben hajolt Geb fájdalomtól görcsbe merevedett teste fölé, talpa a keleti horizontot érintette, kezével a nyugati látóhatárra támaszkodott. Nut a földre tekintett a roppant magasságból, és szédülés fogta el. Panaszaira a lég istene, Su megtámasztotta Nut vállát és derekát, hasát meg csillagokkal ékesítette; e naptól fogva Nut istenasszony uralkodott a mérhetetlen égbolton, férje, Geb pedig a föld hatalmas istene lett.
, a nap két óriási bárkát készített magának. Az egyiken nappal járta be az ég tündökletes tájait, a másikon éjjelente vágott neki föld alatti útjának. És hajnalra újra elérte a napkeleti Benben követ. Minden reggel ragyogó ifjúként indult mennyei útjára - ekkor Hepernek, keletkezőnek hívták -, delelőre már érett férfiként érkezett a mennybolt közepére - ekkor Rének nevezték -, estére mint Atum törődött, fáradt aggastyánként szállt az éji bárkába, és másnap ismét megifjodva kezdte meg nehéz útját. Az égi bárka orrán a haragos Széth őrködött, a vörös isten, és rettentő fegyverével tartotta távol a napisten ellenségeit. A földi férfiak és asszonyok Ré földre hulló könnyeiből születtek. Mielőtt az emberek benépesítették volna Alsó- és Felső-Egyiptom területét, Ré megalkotta a növényeket, az állatokat és a vizekben nyüzsgő szörnyeket.
Ré egykor az emberek és az istenek ura volt. A napisten körül gyülekeztek a leghatalmasabbak; kilenc isten alkotta az istenek testületét: Su és Tefnut; a gyermekeik, Geb és NutSzéth és Neftisz; végül Ozirisz és Ízisz ültek itt törvényt. E kilenc isten uralkodott az égen és a földön, a jó és a rossz elemeken, ők döntöttek az istenek harcaiban és vitáiban is. Olyan volt a kilenc isten, mint Nun, az őselem, amelyben hajdan egyek voltak, és amelyből mindannyian keletkeztek.
Az emberek pedig nem tisztelték az égieket, és fellázadtak ellenük. Ekkor Ré maga elé hívatta az isteneket, s azok homlokukkal a követ érintve, reszketve omlottak a földre. Ré így szólt Nunhoz, az őselemhez:
- Te vagy az ősisten, akiből én is keletkeztem, és te vagy az előttem álló istenek atyja. Tekints le az emberekre, akik az én könnyeimből lettek. E férgek valamire készülnek ellenünk. Szólj isten, mit kell tennem, mert addig nem akarom elpusztítani őket, amíg nem kértem a tanácsodat.
- Gyermekem, Ré - felelte a fenséges Nun -, te a saját atyád és alkotód vagy! Önmagad teremtetted magad! Ülj nyugodtan királyi székeden, mert oly félelmetes vagy, hogy puszta tekintetedtől megrettennek az összeesküvők.
Ekkor Ré szemét a földre irányította, és az emberek a sivatagba menekültek, mert szívük elszorult a félelemtől. De az istenek üldözőbe vették őket. Az emberek a hegyekbe rejtőztek; az istenek azonban megkérték a nap urát, küldje szemét az összeesküvők után. Ré kiemelte szemét, és a szem alászállott Hathor istennő alakjában. Hathor rettentő pusztítást végzett az emberek között, majd visszatért Ré színe elé.
Rét azonban aggasztotta, hogy Hathor kipusztítja az emberiséget, és így szólt:
- Hívjatok villámgyors bárkákat, amelyek úgy siklanak, mint az árnyék.
Előálltak a sebes hajók, és a hatalmas isten így szólt:
- Siessetek Elephantinéba, és hozzatok rengeteg italt.
A szolgálólányok komlóból sört készítettek, és Ré vörösre festette a folyadékot. A vérszínű sört óriási edényekbe töltötték; hétezer korsó telt meg a részegítő nedűvel.
Másnap hajnalban - midőn Hathor végleg el akarta pusztítani az embereket - Ré így szólt:
- Megmentem a halandókat az istennő bosszújától!
Megparancsolta, hogy az emberek rejtekhelye körül árasszák el a földeket a sörrel; és amikor az istennő alászállt, arcát a bíborszín folyadék tükrözte vissza. Hathor belekóstolt, kedvére valónak találta, és annyira lerészegedett, hogy fel sem ismerte az embereket. Azt hitte, vérük festette vörösre a föld színét s a vizeket.
Így hát Ré megmentette a halandókat a pusztulástól, de ezentúl hallani sem akart a hálátlan teremtményekről.
- Elfáradt a szívem - szólt -, nem akarok többé az emberek között lenni.
Felszállt bárkájára, és elindult a menny ragyogó útjain.

Vissza az előző oldalra

2010. július 10., szombat

Becoming an Egyptologist

Many visitors to our website dream of becoming Egyptologists and are seeking information on the education required for such a career. We have compiled information regarding the general educational requirements for a career in Egyptology (especially geared toward the American educational system), as well as a list of links to universities around the globe offering academic programs in Egyptology. 
What to Study
Most full-time Egyptological jobs require that you have a Ph.D. in Egyptology, or be well on your way toward obtaining one. Training in Egyptology for a doctoral degree can take at least eight years of university, both undergraduate and graduate programs, and often much longer. Many university programs offer the opportunity to specialize either in Egyptian language or in art and archaeology of ancient Egypt. If you are studying at a university that allows you to specialize either in archaeology or Egyptian language you should take some courses in both fields regardless of the field in which you ultimately decide to specialize.

For high school students interested in becoming Egyptologists, you should learn French and German if available, take history and other humanities classes, and get a good grounding in sciences, computing, and courses to improve your writing and research skills, in short, take all the college prep courses you can. This will depend a great deal on what is available in your local high school system. Read all that you can get on various aspects of ancient Egypt and the ancient Near East, including history, archaeology, art, religion and literature.

At university, as an undergraduate, you should follow a liberal arts program. Very few universities offer undergraduate degrees in Egyptology, but such a degree is not required for those wishing to do a higher degree in Egyptology. However, at an undergraduate level, courses in art history, particularly ancient art will be helpful. You should also take courses in social sciences, especially ancient history, anthropology and archaeology. Some universities offer interdisciplinary programs in area studies and if the Eastern Mediterranean is offered in such a program it is a good way to get a wide range of background courses complimentary to Egyptology.

Languages form the foundation of any Egyptologist's knowledge: a reading knowledge of French and German are essential for advanced research in Egyptology, and you should take courses in these languages if you do not already have these skills. If you hope to eventually do archaeological work in Egypt, learning Arabic, either the classical form or the Egyptian dialect, will help. Greek or another ancient Near Eastern language may also be helpful for those interested in comparative work or specializing in the later periods of ancient Egyptian history.

Egyptologists specialize either in language or archaeology, although all must take at least some courses in both areas. As a specialist in the ancient Egyptian language, you will need to take courses in the various forms of the language (Old, Middle and Late Egyptian in both hieroglyphic and hieratic scripts, Demotic, and Coptic). If you decide to specialize in Egyptian archaeology, courses on art and architecture of ancient Egypt in different periods will be needed. Having some training in another specialty of use to archaeology can often increase your marketability, so consider learning surveying, photography, or drawing. 
Where to Study
The following is a list of weblinks to university programs that offer a specialization in Egyptology, arranged alphabetically by country.
Australia
Ancient History Department
Macquarie University
Sydney, NSW
http://www.anchist.mq.edu.au/

Centre for Archaeology and Ancient History
Monash University
Melbourne
http://www.arts.monash.edu.au/archaeology/
Austria
Institut f�r �gyptologie
Universit�t Wien
http://www.univie.ac.at/egyptology
Belgium
Eastern Mediterranean Archaeology
Katholieke Universiteit van Leuven
http://www.arts.kuleuven.be/ema/

Department of Egyptology
Katholieke Universiteit van Leuven
http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/egyptology/

Institut Orientaliste
Universit� Catholique de Louvain
http://www.fltr.ucl.ac.be/FLTR/GLOR/EPO/Egypte/default.htm

Facult� de Philosophie et Lettres
Universit� Libre de Bruxelles
http://www.ulb.ac.be/facs/philo/index.html

Facult� de Philosophie et Lettres
Universit� Libre de Li�ge
http://www.ulg.ac.be/facphl/
Bulgaria
Department of Mediterranean and Eastern Studies
New Bulgarian University in Sofia
http://www.nbu.bg/index.php?l=433
Canada
Department of Near and Middle Eastern Civilizations
University of Toronto
http://www.utoronto.ca/nmc
People's Republic of China
Institute for the History of Ancient Civilizations
North East Normal University Changchun
http://vod.nenu.edu.cn/web/eindex.htm
Czech Republic
Egyptologicky �stav
Univerzita Karlova
http://www.prf.cuni.cz/
Denmark
Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies
University of Copenhagen
http://www.hum.ku.dk/cni/ 
Egypt
Department of Sociology, Anthropology, Psychology and Egyptology
American University in Cairo
http://www.aucegypt.edu/academic/sape/Egy/Egyptology.htm
Finland
Department of Asian and African Studies
University of Helsinki
http://www.helsinki.fi/hum/aakkl/
France
Ecole du Louvre
Paris
http://www.ecoledulouvre.fr/index2.html

Institut de Papyrologie et d'Egyptologie
Universit� de Lille III
http://www.univ-lille3.fr/portail/index.php?page=SciencesHistoriques

Institut d'Egyptologie V. Loret
Universit� Lyon 2
http://www.mom.fr/ 

Sorbonne Egyptological Research Centre
Universit� de Paris-Sorbonne
http://www.paris4.sorbonne.fr/en/article.php3?id_article=127
Germany
�gyptologisches Seminar
Freie Universit�t Berlin
http://www.fu-berlin.de/aegyptologie

Seminar f�r Arch�ologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas
Humboldt-Universit�t zu Berlin
http://www2.hu-berlin.de/aknoa/

Institut f�r �gyptologie
Johannes-Gutenberg-Universit�t 
http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-III/aegypt/

Fachbereich Kunst- Orient- und Altertumswissenschaften
Martin-Luther-Universit�t Halle Wittenberg
http://www.orientarch.uni-halle.de

Fachgebiet �gyptologie
Philipps-Universit�t Marburg
http://staff-www.uni-marburg.de/~aegypt/
�gyptologisches Seminar der Universit�t Bonn
Universit�t Bonn
http://www.philfak.uni-bonn.de/Philfak/aegypt/

Seminar f�r �gyptologie und Koptologie
Universit�t G�ttingen
http://www.gwdg.de/~uhak/

Arch�ologisches Institut �gyptologie
Universit�t Hamburg
http://www.uni-hamburg.de/Studium/index_e.html

�gyptologisches Institut
Universit�t Heidelberg
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/fachref/aegypt/welcome.htm

Seminar f�r �gyptologie
Universit�t zu K�ln
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/aegypt/index-page.html

�gyptologisches Institut
�gyptisches Museum Universit�t Leipzig
http://www.uni-leipzig.de/~egypt/Institutshomepage/start.htm

Institut f�r �gyptologie
Universit�t M�nchen
http://www.fak12.uni-muenchen.de/aegyp/index.html

Abteilung �gyptologie
Universit�t Trier

�gyptologisches Institut
Universit�t T�bingen
http://www.uni-tuebingen.de/aegyptologie/

Institut f�r �gyptologie
Universit�t W�rzburg
www.uni-wuerzburg.de/aegyptologie

Institut f�r �gyptologie und Koptologie
Westf�lische Wilhelms-Universit�t
http://www.uni-muenster.de/Rektorat/studium/stud-agy.htm
Hungary
Department of Egyptology
E�tv�s Lor�nd University
Budapest
http://www.elte.hu/index_noflash.html
Israel
Department of Egyptology
The Hebrew University
Jerusalem
http://www.huji.ac.il/huji/eng/

Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Civilisations
Tel Aviv University
http://www.tau.ac.il/humanities/archaeology/index.html
Italy
Pontificio Istituto Biblico
Roma
http://www.biblico.it/

Dipartimento di Scienze Archeologiche
Sezione Egittologia
Universit� di Pisa
http://www.egittologia.unipi.it/

Universit� degli studi di Roma "La Sapeinza"
Roma
http://www.uniroma1.it/
Japan
Institute of Egyptology
Waseda University
Tokyo
http://www.waseda.ac.jp/projects/egypt/index-E.html
The Netherlands
Languages and Cultures of the Middle East
University of Groningen
http://odur.let.rug.nl/mes/profile/vak.htm

Talen en Culturen van het Nabije Oosten (TCNO)
Faculteit der Letteren
University of Leiden
http://www.letteren.leidenuniv.nl/
New Zealand
Department of Classics and Ancient History
University of Auckland
New Zealand
http://www.arts.auckland.ac.nz/cla/Index.html
Norway
Department of Greek, Latin and Egyptology
Universitet i Bergen
http://www.hf.uib.no/i/klassisk/
Poland
Intsitute of Archaeology
Jagellonian University
Krakow
http://www.uj.edu.pl/Arch/

Department of Papyrology
University of Warsaw
http://www.papyrology.uw.edu.pl/

Institute of Archaeology
University of Warsaw
http://www.archeo.uw.edu.pl/
Portugal
Instituto Oriental
Faculdade de Letras
Alameda da Universidade
Lisboa
http://www.fl.ul.pt/unidades/institutos/instituto_oriental.htm
Romania
Facultatea de Istorie
Universitatea Bucuresti
Bucuresti
http://www.unibuc.ro/en/catd_hciaa_en
Russia
Faculty of History
Moscow State University
http://www.ied.msu.ru/faculties/history.html

Oriental Department
University of St. Petersburg
http://www.spbu.ru/
South Africa
Department of Ancient Studies
University of Stellenbosch
http://www.sun.ac.za/as/
Spain
Department de Prehist�ria, Hist�ria Antiga I Arqueologia
University of Barcelona
Barcelona
http://www.ub.es/prehist/main.htm

Facultad de Geograf�a e Historia
Universidad de Seville
Seville
http://www.cica.es/aliens/dhaus/
Sudan
Department of Archaeology
Faculty of Arts
University of Khartoum
http://www.sudan.net/uk/f-art.htm
Sweden
Institutiones f�r Egyptologi
Uppsala Universitet
http://www.arkeologi.uu.se/egy/
Switzerland
�gyptologisches Seminar
Universit�t Basel
http://www.unibas.ch/aegyptologie/

Department der Altertumswissenschaften
Universitas Friburgensis
http://www.unifr.ch/dbs/index.html

D�partment des Sciences de l'Antiquit�
Universit� de Gen�ve
http://www.unige.ch/lettres/or/plandetu/plegypte.html

Orientalisches Seminar
Universit�t Zurich
http://www.ori.unizh.ch/Egyptology/egyptology.html
Taiwan
National Taiwan University
Department of Archaeology and Anthropology
Taipei
http://www.ntu.edu.tw/new-version/english/main.html
United Kingdom
Faculty of Oriental Studies: Near and Middle East
Oxford University
http://www.orinst.ox.ac.uk/nme/egyptian_info.shtml

Department of Ancient History and Archaeology
University of Birmingham
http://artsweb.bham.ac.uk/aha/

Department of Archaeology
University of Bristol
http://www.bris.ac.uk/Depts/Archaeology/index.html

Faculty of Oriental Studies
University of Cambridge
http://www.oriental.cam.ac.uk/egypt1.html

Institute of Archaeology
University College, London
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/index.htm

Department of Archeology
University of Durham
http://www.dur.ac.uk/Archaeology/

Department of Egyptology
School of Archaeology, Classics and Egyptology
University of Liverpool
http://www.liv.ac.uk/sace/

Department of Classics, Ancient History and Egyptology
University of Wales
Swansea
http://www.swan.ac.uk/classics/egypt/
United States of America
Department of Egyptology
Brown University
Providence, RI
http://www.brown.edu/Departments/Egyptology/

Department of Near Eastern Studies
Johns Hopkins University
Baltimore, MD
http://www.jhu.edu/%7Eneareast/

Institute of Fine Arts
New York University
http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/

Department of Near Eastern Studies
University of California, Berkeley
http://neareastern.berkeley.edu/

Department of Near Eastern Languages and Cultures
University of California, Los Angeles
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/egyptology/index.html

Department of Near Eastern Languages and Civilizations
University of Chicago
http://humanities.uchicago.edu/depts/nelc/

Institute of Egyptian Art and Archaeology
University of Memphis
http://www.memphis.edu/egypt/

Department of Near Eastern Studies
University of Michigan
Ann Arbor, MI
http://www.umich.edu/%7Eneareast/

Department of Asian and Middle Eastern Studies
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA
http://www.sas.upenn.edu/ames/

Department of Near Eastern Languages and Civilizations
Yale University
New Haven, CT
http://www.yale.edu/nelc/
Uruguay
Instituto Uruguayo de Egiptologia
Uruguayo
http://www.geocities.com/Athens/Troy/8458