Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2012. április 15., vasárnap

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól
Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § (1) A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díjat) kell fizetni.
(2) A díj mértékét az 1. számú melléklet határozza meg.
(3)1 A díjat az ügyben eljáró, illetve az ügyben eljáró hatóságot irányító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
(4) A díjat az eljárás kezdeményezésekor az köteles befizetni, aki az eljárás megindítását kéri.
(5)2 Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 4000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni.
(6)3 A jogorvoslati eljárás díjának visszafizetésére az Itv. 32. §-át, a díjfizetés elmaradása, részbeni vagy késedelmes teljesítése esetén az Itv. 82. §-át, illetőleg 88. §-át kell alkalmazni.
2. § (1)4 A lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásának díja naponta 150 forint, melyet a lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásáról gondoskodó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
(2)5 A fegyverismereti vizsga, valamint a fegyverforgalmazási vizsga (a továbbiakban együtt: vizsga) díja vizsgánként 7000 forint, melyet a vizsgát lebonyolító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vizsga díja magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.
3. §6 A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1)7 Az 1. §-ban foglalt díj az ügyben eljáró, illetve az eljáró hatóságot irányító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevételét képezi.
(2)8 A 2. §-ban foglalt díj a lőfegyver, lőszer hatósági tárolásáról gondoskodó, illetve a vizsgát lebonyolító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevételét képezi.
5. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárások esetén kell alkalmazni.
1. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez
A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjai
A díjak mértéke forintban
1.Gyártás engedélyezése150 000
2.Forgalmazás engedélyezése150 000
3.Javítási tevékenység engedélyezése80 000
4.Lőtér üzemeltetés engedélyezése50 000
5.Lőfegyver kiállítás engedélyezése20 000
6.Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése
- 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig15 000
- 26-50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig35 000
- 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett45 000
- lőszerelem tárolóhely35 000
Nem kell a 6. pont szerinti díjat külön leróni, ha az 1-5. pontok szerinti tevékenység engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével
7.Szervezeteknél a lőfegyvert, lőszert birtokló alkalmazottak foglalkoztatásához szükséges hozzájárulás, illetve az alkalmazotti engedély kiadása2 000
8.Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése forgalmazás (kereskedelem) céljából30 000
9.Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése turista forgalomban fegyverenként4 500
- csak lőszer esetén2 000
Határvámhivatal igazolása3 000
10.Lőfegyver megszerzésének és tartásának engedélyezése lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló okmány kiállításával6 000
11.Újabb lőfegyver tartása engedélyezésének bejegyzése a lőfegyvertartás engedélyezésére szolgáló okmányba3 000
12.A kizárólag 7,5 joule vagy az alatti csőtorkolati energiájú tűzfegyver megszerzésének, illetve tartásának engedélyezése (az elveszett engedély pótlása is)2 000
13.Gáz- és riasztófegyver viselésének engedélyezése (az elveszett engedély pótlása is)2 000
14.Az Európai Lőfegyvertartási Engedély kiállítása4 000
15.Szervezetek lőfegyvertartásának engedélyezése fegyverenként3 000
16.Színházi fegyver megszerzésének és tartásának engedélyezése fegyverenként2 000
17.Muzeális fegyver sportcélú tartásának engedélyezése fegyverenként2 000
18.Lőfegyver hatástalanításának engedélyezése2 000
19.Az engedélyezésre szolgáló okmányokba történő hatósági bejegyzés3 000
20.A lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló elveszett engedélyek pótlása4 000
21.A lőfegyver tartására szolgáló okmányba bejegyzett engedély meghosszabbítása
- 10 db lőfegyverig2 500
- 11-25 db lőfegyverig4 500
- 25 db lőfegyver fölött7 000
22.Az Európai Lőfegyvertartási Engedély meghosszabbítása4 000
2. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez9
Rendőr-főkapitányság megnevezéseElőirányzat-felhasználási
számla száma
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság10023002-01451722-00000000
Budapesti Rendőr-főkapitányság10023002-01451430-00000000
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság10024003-01451485-00000000
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság10025004-01451492-00000000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság10026005-01451502-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság10027006-01451519-00000000
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság10028007-01451526-00000000
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság10029008-01451533-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság10033001-01451540-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság10034002-01451557-00000000
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság10035003-01451564-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság10045002-01451612-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság10036004-01451571-00000000
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság10037005-01451588-00000000
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság10023002-01451478-00000000
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság10039007-01451595-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság10044001-01451605-00000000
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság10046003-01451629-00000000
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság10047004-01451636-00000000
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság10048005-01451643-00000000
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság10049006-01451650-00000000


1  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.

2  Módosította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 39. §. Lásd: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 55. § (1).

3  A korábbi első mondatot hatályon kívül helyezte: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 40. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

4  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.

5  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.

6  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.

7  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.

8  Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.

9  Módosította: 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 3. §, 2. melléklet 1.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése