Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2012. január 29., vasárnap

Bertényi Iván életrajza és publikációs jegyzéke

BERTÉNYI IVÁN
2005. július 11. 20:30

BERTÉNYI IVÁN (1939)
professzor emeritus, MTA doktora
Történelem Segédtudományai Tanszék

telefon: 06 1 411-6700/5299
szobaszám: I/152.

Tanulmányok:
ELTE BTK történelem - magyar nyelv és irodalom szak, levéltáros speciális képesítés, 1957–1963

Szakmai életrajz:

1963–1968 ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék: gyakornok tanársegéd
1968–1975 adjunktus
1975–1990 docens
1990-től egyetemi tanár
1999–2004 tanszékvezető
1995–2001 ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék: egyetemi tanár
1995–2001 tanszékvezető (1995—2001)
1987–1993 Keszthelyi Helikon Könyvtár: igazgató
1993–1996 Eötvös Collegium: igazgató

1963 egyetemi doktor
1971 a történelemtudomány kandidátusa
1986 a történelemtudomány doktora (MTA doktora)

1998-tól Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke
1988 Madridi Királyi Heraldikai és Genealógiai Akadémia (Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía): levelező tag
1970 Nemzetközi Heraldikai Akadémia (Académie internationale d’héraldique) levelező tagja
1976 Nemzetközi Heraldikai Akadémia (Académie internationale d’héraldique) rendes tagja

Szerkesztőbizottsági tagság:
1995—1998 Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség)
1996-tól Milleniumi Magyar Történelem. Források (Osiris Kiadó)

Oktatási terület:
A történelem segédtudományai (archaeográfia, címertan, kronológia, oklevéltan, paleográfia, pecséttan)
Középkori kormányzattörténet
Középkori magyar történelem

Kutatási terület:
Középkori kormányzattörténet
Középkori magyar történelem (különösen a 14. század története)
A Szent Korona története
Címertan
Pecséttan

Szakdolgozati témakörök:
A történelem segédtudományai (archaeográfia, címertan, kronológia, oklevéltan, paleográfia, pecséttan)
Középkori kormányzattörténet
Középkori magyar történelem (különösen a 14. század története)
A Szent Korona története
Címertan
Pecséttan

Főbb publikációk:

Önálló kötetek:
Szepesi Jakab országbíró. Bp., é. n. [1970]
Az országbírói intézmény története a XIV. században. Bp., 1976
A magyar korona története. Bp., 1978 (2. kiad.: 1980, 3. kiad.: 1986)
Kis magyar címertan. Bp., 1983
Magyarország az Anjouk korában. Bp., 1987
Nagy Lajos király. Bp., 1989
Magyarország rövid története. Bp., 1992 (2. kiad.: 1993, 3. kiad.: 1995, 4. kiad.: 1997, 5. kiad.: 1999, 6. kiad.: 2001) [Gyapay Gábor társszerzővel]
Új magyar címertan. Bp., 1993. (2. kiad.: 1998)
A Szent Korona története. Bp., 1996
A tizennegyedik század története. Bp., 2000 (Magyar Századok)
Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig (1000—1440). Bp., 2000 (Tudomány-Egyetem)
Magyar címertan. Bp., 2003

Könyvszerkesztés:
Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Bp., 1980
Acta contionis heraldicae municipalis hodierniae anno 1988 in oppido Keszthely habitae. Keszthely, 1990 [Czoma László társszerkesztővel]
Genealogica et heraldica. 19. Internationaler Kongreß für genealogische und heraldische Wissenschaften (Keszthely, 2—6.10.1990). Kongreßberichte. Keszthely, 1992 [Czoma László társszerkesztővel]
A történelem segédtudományai. Bp., 1998 (A történettudomány kézikönyve I.) (2. jav. bőv. kiad.: 2001)
Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000—1526. Bp., 2000

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése