Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2011. március 13., vasárnap

Esküminta honvédek részére (1848-1849 A forradalom és szabadságharc képes története c. könyvből)A. alatt

"Esküszünk

A mindenható Istenre, hogy a mi felséges kiráyunk és urunknak, ötödik Ferdinánd Magyar-, Dalmát-, Horvát-, Tót-, Halics-, Lodomér-, Ráma-, Szerb, Kun-, és Bogárországok apostoli, ugy Jerusálem királyának, Erdély nagyfejedelmének s a többi, mindenkor hivek és engedelmesek leszünk, a ' magyar alkotmányt tisztelni és oltalmazni fogjuk, az Ő-Felsége magyar hadi ministerének, vezéreinek, és a többi előljáróinknak engedelmeskedünk, őket megbecsüljük, védelmezzük, parancsolatjukra és rendeléseikre minden szolgálatokban figyelmezünk, minden ellenség ellen, bár ki legyen és akárhol fogja Ő királyi Felsége és az alkotmány kivánni, akár vizen, akár szárazon, mind éjjel nappal, mind a' csatákban, megtámadásokban, harczokban és ütközetekben, mindennemű történetekben, szóval: mindenütt, mindenkor és minden alkalomban bátran és vitézi módon hadakozunk, gyalog és lovas zászlóinkat soha el nem hagyjuk, az ellenséggel semmi czimboráskodásba nem ereszkedünk, magunkat mindenkor ugy viseljük, mint az alkotmány és hadi törvények kivánják, és mint a' haza védnökeihez illik, 's annál fogva becsületesen élni és mg is halni kívánunk. Isten igy segéljen bennünket." 

1848

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése