Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2011. január 28., péntek

LÉVAI CSABA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA (2009. ÁPRILIS)

LÉVAI CSABA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA (2009. ÁPRILIS)

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

I. Szakkönyv, monográfia
Magyarországon magyarul
1. A republikanizmus–vita. Vita az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. (L’Harmattan, Budapest, 2003.) 443. o.

III. Könyvfejezet
Magyarországon magyarul
1. Charles Loring Brace és Magyarország képe az Amerikai Egyesült Államokban, 1848-1852. Charles Loring Brace: Magyarország 1851-ben. (Attraktor, Budapest, 2006.) 293-327. o.
2. Az amerikai függetlenségi háború. Európa az újkorban. Szerk. Orosz István-ifj. Barta János-Angi János. (Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2006.) 338-344. o.

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány
Külföldön idegen nyelven
1. The Confessions of a Central-European Americanist. Early American History from an East-Central-European Perspective. Uncommon Sense (Newsletter published by the Omhundro Institute of Early American History and Culture, Williamsburg, Virginia), 2003 Spring, 11-27.o.

Magyarországon idegen nyelven
1. “The Tokay is Much More Superior To What You Sent Me Last Year Under That Name”. Thomas Jefferson and His Hungarian Wines. Hungarian Journal of English and American Studies, Vol. 8, No. 2, Fall, 2002. 85-94. o.

Magyarországon magyarul
l. Az amerikaiak és a történetírás. BUKSZ-Budapesti Könyvszemle, l993. Tél, 434-443. o.
2. Bölöni Farkas Sándor koncepciója a nemzetről és a nemzeti nyelvről. Debreceni Szemle, 1996/2. 195-201. o.
3. Az amerikai liberalizmus alakváltozásai az amerikai történelemben és történetírásban. Múltunk-Politikatörténeti folyóirat, 1998/3-4. 256-298. o.
4. „A tokaji sokkal jobb annál, mint amit tavaly ezen a néven küldött…” Thomas Jefferson és a magyar borok (Kísérlet egy attitűd rekonstruálására). Agrártörténeti Szemle, 2000. 3-4. 427-452. o.
5. „Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Isten igazságos”. Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája. Aetas, 2001/1. 5-26. o.
6. Progresszivizmus és relativizmus: Carl Lotus Becker és az amerikai „relativista” történetírás. Múltunk-Politikatörténeti folyóirat, 2003/2. 58-111. o.
7. Politika, média és történetírás: Thomas Jefferson és Sally Hemings esete. Aetas, 23. évf. 2008/2. 83-94. o.

V. Gyűjteményes kötetben, konferencia kiadványban megjelent tanulmány
Külföldön idegen nyelven
1. Hungary as a Multi-Ethnic State in the 19th Century Austro-Hungarian Empire. Empires and States in European Perspective. Ed. Steven Ellis. (Edizioni Plus, Universitá di Pisa, 2002.) 197-209. o.
2. The Elect Nations of God: England, New England, and Hungary in the 16th and 17th Centuries. Religion and Political Change in Europe. Ed. Ausma Cimdina. (Edizioni Plus, Universitá di Pisa, 2003.) 103-118. o.
3. Early American History in Europe from an East-Central-European Perspective. The Cultural Shuttle. The United States in/of Europe. Szerk. Véronique Béghain – Marc Chéntier – Jean-Paul Gabilliet. (VU University Press, Amsterdam, 2004.) 283-289. o.
4. The American Revolution in Hungarian Historiography during the Socialist Regime. Europe and the World in European Historiography. Ed. Csaba Lévai. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2006.) 215-229. o.
5. Citizenship and Minorities: the Hungarian Minority in Czechoslovakia after the Second World War. Citizenship in Historical Perspective. Eds. Steven G. Ellis, Gudmundur Hálfdanarson, Ann Katherine Isaacs. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2006.) 305-315. o.
6. The Relevance of the American Revolution in Hungarian History from an East-Central-European Perspective. Europe’s American Revolution. Ed. Simon P.Newman. (Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 2006.) 94-122. o.
7. Within Two Imperial Systems: Hungary and the British Colonies in North America Compared in the Writings of Gergely Berzeviczy (1763-1822). Europe and Its Empires. Eds. Mary N. Harris and Csaba Lévai. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2008.) 31-46. o.

Magyarországon idegen nyelven
1. Apocalyptic History in England, Colonial North America, and Hungary in the Sixteenth-Seventeenth Century. The First Millennium of Hungary in Europe. Eds. Klára Papp and Attila Bárány. (Multiplex Media-Debrecen University Press, 2002.) 418-427. o.
2. American Historiography in the 1950s: Daniel J. Boorstin and the ’Consensus School’ Proceedings of the 2003 Biennial Conference of the Hungarian Association of American Studies. Szerk. Bollobás Enikő. (Eötvös Loránd University, Department of American Studies, Budapest, 2005.) 183-189. o.

Magyarországon magyarul
1. Az amerikai történetírás ún. konszenzus iskolája az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. Történeti Tanulmányok VIII. A Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa 2000. 53-78. o.
2. A progresszivizmus és az amerikai forradalom: Charles Beard az amerikai forradalom eszmeiségéről. Történeti Tanulmányok IX. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 2001. 185-202. o.
3. Szabadságot a szolgaság fenntartásával: az amerikai forradalom alapdokumentumai és a rabszolgaság kérdése. Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. ifj. Barta János és Pallai László. (Multiplex Media – Debrecen University Press – Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2004.) 139-152. o.
4. Egy elfeledett konfliktus? Az Amerikai Egyesült Államok és Tripoli háborúja 1801 és 1805 között. A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Szerk. Árvay Viktor – Bodnár Erzsébet – Demeter Gábor. (Hungarovox, Budapest, 2005.) 50-64. o.
5. Egy amerikai Bécsben, avagy bevezetés a korai amerikai diplomácia kulisszatitkaiba. Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről. Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Budapest, 2007.) 30-49. o.
6. Nagyhatalmi politika és/vagy gazdasági felzárkózás: a svéd állam gazdaságpolitikája a XVII. században. Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk. Bodnár Erzsébet-Demeter Gábor. (Hungarovox, Budapest, 2008.) 349-357. o.

B) egyéb tudományos közlemények

VI. Szerkesztett kötet
Külföldön idegen nyelven
1. Tolerance and Intolerance in Historical Perspective. Szerkesztették és az előszót írták Lévai Csaba és Vasile Vese. (Edizioni Plus, Universitá di Pisa, 2003.) 254 o.
2. Europe and the World in European Historiography. Szerkesztette és az előszót írta Lévai Csaba. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2006.) 286. o.
3. Europe and Its Empires. Szerkesztették és az előszót írták Lévai Csaba és Mary N. Harris. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2008.) 214. o.

Magyarországon magyarul
1. Új rend egy új világban. (Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez) Történelmi Figyelő 4. A kötet anyagát válogatta, fordította, szerkesztette, és a jegyzeteket készítette: Lévai Csaba. (Multiplex Media-Debrecen University Press, Debrecen, 1997.) 232 o.

VIII. Ismertetés, recenzió
Magyarországon idegen nyelven
1. A Ho-Hum History. Aladár Urbán: Republic in the New World: The Birth of the United States, l763-l789. (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, l994). BOOKS-Budapest Review of Books, Spring, l995, 40-42. o.
2. Péter Hahner: A Moderate Reformer? (Thomas jefferson and the French Revolution). BOOKS – Budapest Review of Books, Winter 1999, 198-202. o. (Angol nyelven.)

Magyarországon magyarul
l. A munkanélküliség történeti perspektívában. A X. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus anyagai alapján. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat l993/2. 5-23. o.
2. Erik Aerts-Francois Crouzet (szerk.): A francia háborúk gazdasági hatásai (Papp Imrével közösen) KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat l994/l. 66-83. o.
3. Erik Aerts-Claude Beau-Jan Singers (szerk.): Liberalizmus és paternalizmus a XIX. században (Papp Imrével közösen). Klió-Történelmi szemléző folyóirat l994/l. 84-95. o.
4. Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilágban. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. l994.). BUKSZ-Budapesti könyvszemle l995. Tavasz 94-96. o.
5. Joyce Appleby: A korai Amerika történeti tanulmányozása a második világháború után. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1995/1. 37-46. o.
6. Az európai régiók kapcsolatai (munkamegosztás és kooperáció) a XIV-XIX. században. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, l995/1. 3-13. o.
7. Sidney Pollard: Regionális és interregionális gazdaság (Európa, XVIII-XIX. század).KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1995/2. 97-107. o.
8. Michael Merrill: A "kapitalizmus" helyretétele. Az újabb irodalom áttekintése. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1996/1. 31-37. o.
9. John Higham: Az amerikai történelem jövője. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1996/1. 49-56. o.
10. John A. Phillips-Charles Wetherell: Az 1832. évi nagy reformtörvény és Anglia politikai modernizációja. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1996/2. 85-90. o.
11. Az ún. „irokéz befolyás” kérdése. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1997/1. 310. o.
12. Jürgen Kocka: A középosztályról. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1997/2. 1926. o.
13. Mark H. Smith: A polgárháború előtti amerikai Dél időfelhasználása összehasonlító perspektívában. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1998/1. 119-126. o.
14. Timothy H. Breen: Ideológia és nacionalizmus az amerikai forradalom előestéjén. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1998/1. 51-56. o.
15. Hahner Péter: Thomas Jefferson és a francia forradalom. BUKSZ – Budapesti könyvszemle, 1999. Ősz, 323-327. o.
16. Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980. Szerk.: Bődy Pál és Urbán Aladár. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001.) Aetas, 2001/3-4. 328-32. o.
17. Mark Wahlgren Summers: Választási visszaélések a XIX. század végi Egyesült Államokban. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2002/1. 105-115. o.
18. William O’Reilly: A külső és belső vándorlás törvényi szabályozása a kora újkori Európában. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2004/1. 89-94. o.
19. Malick W. Ghachem: Emberek vagy tárgyak: a rabszolgák jogi helyzetének megítélése a gyarmati kori Virginiában. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2004/3. 91-99. o.
20. Cassandra Pybus: Számháború: Mekkora volt az egyesült államokbeli rabszolgatartók vesztesége az amerikai forradalom következtében? KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2005/3. 118-126. o.
21. Phillip Ziesche: Az amerikai forradalom exportja. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2007/1. 119-128. o.
22. Kálvinizmus a perifériákon: Vallás és társadalom Európa perifériáin (Beszámoló a Debreceni Református Kollégiumban 2008. április 23-24-én rendezett konferenciáról) Századok, 2008/4. 1041-1046. o.

IX. Egyéb publikációk
Fordítások
1. Részlet Bajcsy-Zsilinszky Endre: „Erdély, múlt és jövendő” című könyvéből. Rubicon-Történelmi Magazin l990/4. 14-15. o.
2. Donald J. Olsen: A nagyváros mint műalkotás. In Történelmi Figyelő 3. “Változás és folytonosság” Tanulmányok Európa XIX. századi társadalmáról. Válogatta és szerkesztette: Gyáni Gábor (KLTE Debrecen, 1992.) 61-81. o.
3. Theodore Hershberg-Stephanie W. Greenberg-Alan N. Burstein-Eugene P. Ericksen-William L. Yancey: Három város története: feketék, bevándorlók és lehetőségeik Philadelphiában 1850 és 1880 között, 1930-ban, 1970-ben. In A modern város történeti dilemmái. Válogatta és szerkesztette: Gyáni Gábor (Csokonai, Debrecen 1995.) 87-108. o.
4. Charles Loring Brace: Magyarország 1851-ben (Hungary in 1851: with an Experience of the Austrian Police). Fordítás Vida István Kornéllal közösen. (Attraktor, Budapest, 2006) 415. o.

Olvasói levelek, vitairatok
1. Letter to the Editor. Journal of American History, Vol. 86. No. 3. 1999. December, 1451-1453. o.
2. Válasz Faragó Tamás megjegyzéseire. Aetas. 2002/1. 192-196. o.

Szakmai interjúk
1. „Valakit amerikaivá tesz, hogy hisz bizonyos dolgokban” (Beszélgetés Gordon S. Wood amerikai történésszel) (Az interjút készítette és fordította: Lévai Csaba és Vajda Zoltán) Aetas, 2008/2. 172-178. o.

Publicisztika
1. Tantervfejlesztés az Európai Unió támogatásával. Socrates Magazin, 2001. szeptember, 10. o.
2. Cliohres.net: kutatási együttműködés egy közös európai történelem megalapozása érdekében. Eufókusz. Európai Uniós információs hírlevél, 2007. december, 25. o.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése