Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2011. január 9., vasárnap

Krokovay Zsolt életrajz
Krokovay Zsolt


Önéletrajz

Dr.Krokovay Zsolt egyetemi docens 1946-ban születtem Budapesten. Édesanyám, született Kerékgyártó Margit, tanítónõ, édesapám, a néhai dr. Krokovay Zoltán geodéta tervezõ volt. Házastársam dr. Maár Judit egyetemi docens. Négy gyermekem van: Farkas, Nóra, Eszter és Zsuzsi. Budapesten lakom.
199O óta tanítok a Filozófia Tanszékén. 1986-tól 1989-ig vendégkutató voltam az Egyesült Államokban, a University of Arizona Filozófia Tanszékén, Tucsonban; 1985-ben pedig Nagy-Britanniában, Leicesterben. 1974-tôl 1979-ig tanítottam a BME Filozófia Tanszékén, ám minthogy egyik kezdeményezõje voltam a demokratikus ellenzéknek, ezt követõen csak alkalmilag gyakorolhattam foglalkozásomat.
1996-ban lettem a filozófiai tudományok kandidátusa.
198O-ban summa cum laude eredménnyel védtem meg "A technológiai racionalitás filozófiai problémái" címû bölcsészdoktori értekezésemet. 1972-ben magyar és történelem szakon, 1974-ben filozófia szakon fejeztem be tanulmányaimat az ELTE Bölcsészettudományi Karán, summa cum laude diplomával.
Fordításaimat, tanulmányaimat és cikkeimet 1972 óta teszem közzé az etika, a jogbölcselet, az alkotmánytan és a politikai filozófia körében.
Budapest, 2004. október 23.

Dr.Krokovay Zsolt
1115 Bartók Béla út 127/a.


Publikációi a szakterületen
A\ Könyvek, kiadványok, fordítások
Cenzúra? - Stuart Hampshire és Louis Blom-Cooper beszélgetése
a cenzúráról. Fordítás. Gépelt szamizdat impr. n. 1977.
Budapesti levél a cenzúráról. Gépelt szamizdat impr. n. 1977.
John Stuart Mill: A szabadságról - Haszonelvûség. Fordította
Pap Mária. Válogatás, utószó, jegyzetek. Budapest, 1980,
Magyar Helikon.
Szabadság és cenzúra. Kandidátusi értekezés a politikai
filozófia körében. Budapest, 1995, MTA.
John Rawls: Az igazságosság elmélete. Fordítás és utószó.
Budapest, 1997, Osiris.
Joel Feinberg: Társadalomfilozófia. Fordítás és utószó.
Budapest, 1999, Osiris.
H. L. A. Hart: Jog, szabadság, erkölcs. Fordítás és utószó.
Budapest, 1999, Osiris.
H. L. A. Hart : "Vannak-e természetes jogok ?". Fordítás.
Fundamentum, 2002. 2.
Médiaetika - A polgárjogok és a szólásszabadság. Budapest, 2003,
L'Harmattan.
Jogbölcselet. Szöveggyûjtemény válogatása, fordítás, kísérõ
tanulmányok, jegyzetek. Budapest, 2003, elokészületben,
Osiris.
Etika. Székesfehérvár, 2005, elõkészületben, KJF.
B\ Közremûködés könyvekben
"Budapesti levél a cenzúráról". In: Haraszti Miklós
(szerk.): 0,1 % . Gépelt szamizdat impresszum nélkül.
"A társadalmi haladás és a paternalizmus". In: Donáth Ferenc
és mások (szerk.): Bibó emlékkönyv. Budapest, 1981,
Gépelt szamizdat impresszum nélkül.
"A polgári engedetlenség erénye". In: Lenkei Jólia-Csapody
Imre (szerk.): A polgári engedetlenség helye az
alkotmányos demokráciában. Budapest, 1991, T-Twins.
"The Central Meaning of a Free Speech Principle". In:
Grudzinska Gross (szerk.): Constitutionalism and Politics.
IV. Bratislava Symposium. Bratislava, Slovak Committee of
the European Cultural Foundation, 1993.
"A szólásszabadság döntõ jelentése". In: Lenkei Júlia-Kapillár
Imre (szerk.): Deák Ferenc, a liberális politikus. Budapest, 1994, T-Twins Kiadó.
"A szabad rádiózás és televíziózás rendszere". Terestyéni
Tamás (szerk.): Közszolgálatiság a médiában. Budapest,
ELTE Kommunikációelméleti Kutatóintézet-Osiris, 1995.
John Rawls: "A jog uralma az igazságosság elméletében".
Fordítás. Takács Péter (szerk.): Joguralom és jogállam.
Budapest, 1995.
"Political Money and Political Speech". András Sajó-Monroe
Price (szerk.): Rights of Access to the Media. Kluwer Law
International, The Hague-London-Boston, 1996.
"A tévéhíradó feladata". Terestyéni Tamás (szerk.):
Médiakritika. Budapest, 1996, ELTE Kommunikációelméleti
Kutatóintézet-Osiris Kiadó.
"Zasada wolnosci slowa i jej znaczenie centralne". In : Pawe
Epiewak (szerk.): Konstytucjonalizm, demokracja, wolnooa.
Warszawa, 1997, CEO.
"Egyszerû igazságtalanságok". In: Cs. Kiss Lajos és Karádi Éva (szerk.): Az
igazságosság dilemmái - ünnepi kötet Földesi Tamás 75.
születésnapjára. Budapest, 2004, ELTE.
C\ Szakcikkek
"Levél a cenzúráról". Magyar füzetek, 1979.
"Reflections on Censorship". Index on Censorship, 1980. 2.
"Klasszikusok és revizionisták - a demokrácia liberális
elmélete". Világosság, 1981. 8-9.
"A Cpg és a véleménynyilvánítás szabadsága". Hírmondó, 1984.10.
"Politics and Punk". Index on Censorship. 1985. 4.
"Le a cenzúrával?" Beszélô, 1986. 17.
"A szociáldemokrácia szabadelvûsége". Századvég, 1990. 1.
"A New York Times-szabály". Hiány, 1990. 3.
"A Kurír, a fajok és a közszolgálat". Phralipe, 1990. 7.
"Pravda, demokráciában - a kormányzati szólásszabadságról".
Kritika, 1992. 7.
"Szélesség - egy alkotmányos mérce". Világosság, 1993. 2.
"Jelkép, gyûlöletpropaganda, törvényhozás". Döntés elõtt,
1993. 2.
"Állam, rádió, televízió". Magyar Hírlap, 1994. október 18.
"A szólásszabadság elve a polgárjogok egy rendszerében".
Politikatudományi Szemle, 1995. 3.
"Testvériség és piac - John Rawls és az igazságosság
elmélete". Világosság, 1997. 11.
"Tiltsuk be?". HVG, 1999. aug. 21.
"Médiaetika". Élet és Irodalom, 1999. szept. 3.
"Pozitív diszkrimináció ". Élet és Irodalom, 2000. jan. 5.
"Az üzleti mondanivaló szabadsága " Fundamentum, 2000. 2.
"A gyûlölet büntetése ". Kritika, 2002. 3.
"A jogok fogalma". Fundamentum, 2002. 2.
"Erkölcs, jog, szabadság". Világosság, 2003. 1.
"A jogfosztás törvénye". Magyar Hírlap, 2004.
"A politika etikája". Kritika, 2005, 5
E-szövegek: http://www.kodolanyi.hu/kep/
http://filokonf.uw.hu/
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b134/index.html
http://www.harmattan.hu/ebooks/krokovay-mediaetika/index.php


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése