Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. július 10., szombat

Horváth Pál Vallástörténet

Horváth Pál
Vallástörténet
Vallástudományi kurzusunk alábbi részében a világ vallásainak történetébe bevezetést adó összefoglalást kívánunk olvasóink számára hozzáférhetõvé tenni. Egy ilyen, a teljes témakör jellege miatt elkerülhetetlen, sõt nagyon is illendõ vállalkozás esetében azonban a bevezetõ magyarázkodás, sõt szabadkozás elkerülhetetlen. Így mindenekelõtt a hangzatos 'Vallástörténet' címmel ellentétben amit itt nyujtani fogunk, az nem több, mint bevezetés néhány jelentõs vallás történetébe, születésének, tanítása fejlõdésének, mai állapotának világába. Figyelmünk itt és most nem terjedhet ki sem a régmult, sem a jelen valamennyi fontos hitrendszerére, az egyes vallások tárgyalására rendelkezésünkre álló terjedelem pedig ugyancsak módfelett korlátozott. A vallástörténet, mint tudomány könyvtárakat megtöltõ diszciplinája "árnyékában" nem tehetünk mást, mint a közgondolkodásunk által legfontosabbnak ítélt néhány hitvilág lényegének rövid összefoglalását adni alapul a további tájékozódás érdekében. Ez a kényszerûen vállalt vázlatszerûség fokozott jelentõséget ad annak, hogy a kurzus alapszövegét mellékletekkel próbáljuk kiegészíteni: olyan - folyamatosan tovább bõvíthetõ -bibliográfiával, valláskataszterrel, statisztikával és tudománytörténeti anyaggal, amely valódi elmélyülésre ad módot egyes vallási kultúrák világában, mint egybefüggõ szöveg azonban szeretné sugallni azt is, hogy van, lehetséges egy olyan, áttekinthetõ történeti váz és olyan szellemi szerkezet, amelyben a sokezer régi és mai vallási rendszer, tanítás, szertartásrend, szervezet értelmes módon elhelyezhetõ. Így - itt és most - annak az alapkérdésnek az eldöntésére sem vállalkozhatunk, hogy a vallástörténet az egyes vallási rendszerek - történeti, földrajzi, netán logikai - sorba rendezett históriája, vagy valami olyan dolog, ami túlmutat egyes elemei, az egyes vallások történetének puszta egymásutánján. Talán az a legegyszerûbb, ha az itt következõ rendszerezett anyagot a párhuzamos Leíró vallástudomány összefoglalás illusztrációjának tekintjük, nem akarva mindenáron választ találni arra a kérdésre - itt és most -, hogy a 'vallástörténet', mint fogalom miként viszonyul a 'vallások történetéhez', mint az emberi kultúra világának egy sajátos, páratlanul gazdag anyag-, adat- és értékhalmazához.
A jelzett cél érdekében az alábbi fejezetekben a legõsibb vallási formák jellemzése után az ókor néhány nagy kultúráját vesszük szemügyre, az anyag nagyobb részében pedig azokkal a vallási rendszerekkel foglalkozunk, amelyeket általában 'világvallások' összefoglaló néven szoktunk emlegetni.

Részletes kurzusterv:

* 2/1. Elméleti bevezetés: a vallás térben, idõben, a történelemben
* 2/2. Elméleti bevezetés: a vallás, mint intézményi és mint spirituális jelenség
* 2/3. Õsvallások, törzsi vallások, 'primitív' vallási formák
* 2/4. Az ókori keleti vallások hitvilága
* 2/5. A görögök és a rómaiak vallása és mitológiája
* 2/6. A zsidó vallás: keletkezés, tanítás, történet
* 2/7. A kereszténység: keletkezés, tanítás, történet
* 2/7.1. Az ortodox kereszténység
* 2/7.2. A katolikus kereszténység
* 2/7.3. A protestáns kereszténység
* 2/7.4. A mai keresztény világ és az 'új vallási jelenségek'
* 2/8. Az iszlám: keletkezés, tanítás, történet
* 2/9. A hinduizmus világa: keletkezés, tanítás, történet
* 2/10. A buddhizmus: keletkezés, tanítás, történet
* 2/11. A kínai vallás és a sinto világa
* 2/12. Elfeledett vallási kultúrák
* 2/13. A mai világ vallási térképe elõtt

Mellékletek a Vallástörténethez:

** Bibliográfia a vallástörténeti tájékozódáshoz
** Egyházak, vallási közösségek a mai világban
** Vallási statisztikák
** A vallástörténet történetébõl
***

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése