Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. december 18., szombat

Dr. Havas László szakmai önéletrajza

Dr. Havas László szakmai önéletrajza

1. Családi adatok: 1939. május 1-én születtem Budapesten. Apám néhai Havas János magyar-
latin szakos középiskolai tanár volt, anyám, szül. Vallus Mária, okleveles óvónő, előbb
háztartásbeli, majd a veszprémi Üzemélelmezés dolgozója, utoljára az Eötvös Károly
Könyvtár alkalmazottja. 1963 óta nős vagyok, feleségem Deák Gyöngyi latin-francia szakos
tanár, korábban a KLTE Idegennyelvi Központjának nyelvtanára, ma nyugdíjas. Gyermekeim:
Havas László (1965), aki közgazdasági egyetemi végzettségű, Havas Péter (1970) magyar-
történelem szakos tanár.
2. Tanulmányok: Elemi, általános és középiskolai tanulmányaimat Veszprémben végeztem végig
kitűnő eredménnyel. 1957-ben kerültem az ELTE Bölcsészettudományi Karára, ahol előbb
magyar-latin szakos voltam, majd a görög szakot is felvettem. 1962-ben szereztem
kitüntetéses diplomát.
3. Életút: 1962. szeptember 24-től mind a mai napig a Kossuth Lajos Tudományegyetemen
dolgozom, amely időközben a Debreceni Egyetembe olvadt be. Előbb az Ókortörténeti
Tanszéken voltam gyakornok, tanársegéd, adjunktus, majd docens. 1979-től a Klasszika-
filológiai Tanszék docense lettem. 1995-től mint egyetemi tanár dolgozom ugyanitt.
Létrejöttétől kezdve vezetem a klasszika-filológiai doktori programot, amely jelenleg a
DENYDI (Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolája) programjának része, s a
munka irányítását továbbra is én látom el. 2009. május 1-től nyugdíjba vonulok.
4. Elismerések, kitüntetések, tudományos fokozatok: 1964-ben Sub auspiciis rei publicae
popularis doktor lettem, 1975-ben a történelemtudományok kandidátusa, 1995-ben pedig a
nyelvtudományok doktora. Közel 200 publikációm jelent meg, ebből mintegy 20
könyvformában, kb. 100 idegen nyelvű, részben külföldön megjelent idézett tanulmány, s ezen
kívül van több mint félszáz magyar nyelvű dolgozatom is. Idegen nyelven megjelent írásaim
alapján egyike vagyok a ma külföldön legidézettebb magyar klasszikus-filológusnak. 1998-
ban Széchenyi ösztöndíjat nyertem. Elnöke vagyok a magyarországi Jacques Maritain
Társaságnak; 2000 óta pedig a Magyar Neolatin Egyesületnek. Hosszú évek óta a DAB egyik
szakbizottságának vezetője vagyok, és ilyen minőségemben 2008. októberében
újraválasztottak újabb 3 évre. Két cikluson át voltam az Ókortudományi Társaság alelnöke,
jelenleg választmányi tag vagyok. Az utóbbi időben folytatott közép- és újlatin kutatásaimért a
limoges-i egyetem díszdoktorrá avatott (2008. május 6.). Ókortudományi tevékenységem
elismeréseképpen a francia ókortudományi társaság (Association G. Budé) felkért előadás
tartására a 2009. decemberi közgyűlésen.
5. Tudományos szakterületek: 20 év óta munkásságom középpontjában a latin nyelvű történetírás
és továbbélése, valamint szövegkritikai vizsgálata áll. Ennek eredménye az a Florus-kiadás,
amely már eddig is nemzetközileg regisztrált, legutóbb M. D. Reeve egyedül ezt a munkát
méltatta említésre a magyar kutatók elmúlt félévszázados kutatásaiból a JRS 2000.
évfolyamában közétett összefoglaló tanulmányában. Ehhez szorosan kapcsolódnak közép- és
újlatin kutatásaim, amelyekkel nemzetközi konferenciákon is szerepeltem. Érdeklődésem
mind a mai napig kiterjed a római történelem bizonyos területeire is, s idevágó tanulmányaim
nemzetközi idézettsége mindmáig folyamatos. Legutóbb W. Lintott klasszikus köztársaság-
történeti munkája is felvett hivatkozásai közé, akárcsak a CAH (Cambridge Ancient History)
IX. kötete, amely a szakterület jelenlegi legrangosabb összefoglalása.

Dr. Havas László
egyetemi tanár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése