Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. december 18., szombat

Fekete Mária szakmai életrajza

Fekete Mária szakmai életrajza

szerző: Ókortörténet | 2009. november 11. 09:59:34
Dr. Fekete Mária: szakmai életrajz

Személyes adatok  
 • Születési hely, idő: Budapest, 1950. április 25.
 • Állampolgárság: magyar
 • Családi állapot: özvegy († Dr. habil. Tóth István D.Sc.) két gyermek


Iskolai végzettség, tudományos fokozatok  
 • 2008 Habilitáció (PTE) Előadások: Afrika, mint őstörténeti példatár
 • Szentvid vára – Die Burg von Szentvid
 • 2007 Ph.D. cím megszerzése (summa cum laude) disszertáció: Interpretatio Hallstattiana
 • 1978–1980 aspirantúra Eötvös Loránd Tudományegyetem témavezető: Bóna István
 • 1974 MA diploma, ELTE BTK, Régészet
 • 1968 érettségi, Martos Flóra Gimnázium, Budapest


Munkahelyek
 • 2009– PTE BTK Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék, tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens
 • 2008–2009 PTE BTK Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék, tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus
 • 1993–2008 JPTE/PTE BTK, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 1988–1992 JPTE BTK, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, óraadó
 • 1983–1986 Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, óraadó
 • 1975–1976 Corvina Kiadó (korrektor)
 • 1974–1975 Avar Corpus, Magyar Nemzeti Múzeum (korrektor)
 • 1974–1992 Szombathely, Savaria Múzeum (régész-múzeológus)
 • 1968–1969 Országos Széchényi Könyvtár, ill. Székesfehérvár, István Király Múzeum (gyakornok, könyvtáros)


Nyelvismeret
latin, angol, német


Szakmai, közéleti, tudományszervező tevékenység
 • Régészeti Társulat (tag)
 • Ősrégészeti Társaság (tag)
 • Ókortudományi Társaság (tag)
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (tag)
 • Régész Szövetség (alapító tag)
 • VEAB, Iparrégészeti Munkabizottság (tag)
 • Az ókortörténeti képzés szervezése: kiegészítő- és levelező tagozat
 • Az ókortörténeti specializációs képzés kidolgozása
 • Tanulmányi kirándulások vezetése
 • Erasmus-pályázatok támogatása, KTDK, OTDK támogatás, témavezetés, bírálat stb.
 • Grastyán konferencia: ajánlások, részvétel az értékelésben, Kerényi Kollégium: ajánlások
 • Specimina Nova – szerkesztés
 • Tóth István hagyatékának gondozása
 • Specimina Electronica Antiquitatis – szerkesztés
 • Tanácsadó a szombathelyi Savaria Múzeum Régészeti Tárában 2009-ben megalakult Velem-Szentvid munkacsoport tevékenységében


Ösztöndíjak, pályázatok és díjak
 • Természet Világa 2005. évi cikkpályázatának I. díja: A zöld folyosók és az emberi civilizáció c. írással (2007)
 • pedagógus napi jutalom (1997)
 • Ausztria (Wien – Collegium Hungaricum, Graz, Magdalensberg – ásatás), 1982
 • miniszteri dicséret a Savaria Múzeum, az új állandó kiállítás velemi termének rendezéséért, az Országos Múzeumi Hónap megnyitóján (1982)
 • Franciaország (Aix en Provance, St. Blaise – ásatás), 1980
 • Anglia (London, Oxford-Merton College, Crickly Hill – ásatás), 1976


Ásatások
 • 1989 Pécs-Hőerőmű (Ecsedy István ásatása)
 • 1983 Celldömölk, Izsákfa - Guta-dűlő
 • 1983 Jánosháza, Országúti-dűlő
 • 1983 Csönge-Kódisdomb
 • 1980 Fehérvárcsurgó-Eresztvényi erdő (F. Petres Éva és Jungbert Béla ásatása)
 • 1978–1980 Vaskeresztes, Diófás-dűlő
 • 1977 Zalaszentiván-Kisfaludihegy
 • 1973 Lánycsók-Bácsfapuszta
 • 1973 Rábafüzes-Berek
 • 1973–1974 Zalalövő – Salla (ELTE, Régészeti Tanszék, Mócsy András ásatása)
 • 1973–1986 Velem-Szentvid


Kiállítások
 • 1984 Kora vaskori kutatások, konferencia-kísérő tanulmányi kiállítás, Szombathely, Savaria Múzeum
 • 1983 Ékszerek régen és ma, időszaki kiállítás, Kőszeg Tábornokház
 • 1982 Tájak-Korok-Települések c. állandó régészeti kiállítás, Szombathely, Savaria Múzeum. – forgatókönyv, rendezés és kiállításvezető írása
 • 1982 Észak aranya, időszaki kiállítás, Kőszeg, Tábornokház. – rendezés, a kiállítási katalógus szerkesztése
 • 1980 Műtárgyvédelem ’80, Székesfehérvár, István Király Múzeum – részvétel a rendezésben és kivitelezésben


Előadások, konferenciák
 • 2009. november 13-14. Pécs "A határtalan város territóriumán" konferencia: A ki nem mondható dolgok hordozása (A neolithikus idolok hermeneutikai problémái)
 • 2009 szeptember 14-15. Pécs: Az első „hittérítők”. Gondolatok a “határtalan város” őskoráról.
 • 2009 március 19-22. Kőszeg, 6. Ősrégészeti konferencia (magyar, erdélyi, osztrák): Bronzművesség, kereskedelem
 • 2008 október 27-30. „Interkulturális kapcsolatok a Közép-Duna-medencében a bronzkorban”, szlovák-magyar konferencia, Tata: Velem-Szentvid kincsleleteiről
 • 2007 december 6-8. Afrika (nemzetközi) konferencia, Pécs: Kezdeteink. Gondolatok a „Bölcső” körül Kőszeg, Castrum Bene Egyesület konferenciája „Nyugat-magyarországi várak” c., osztrák-magyar konferencia: Szentvid vára. Adatok Kőszeghegyalja ős- és középkori várainak történetéhez (és a konferencia tanulmányi kirándulásának vezetése a velemi Szentvid-hegyen)
 • 2007 Debrecen, Szakrális jelenségek, kultikus leletek c. román-magyar konferencia, Ősrégészeti Társaság: Interpretatio religiosa. Adatok a helyszínek és jelenségek szent/és vagy profán értelmezéséhez
 • 2005 Pécs, Közép-Európa – Határok c. francia-magyar konferencia: Határok, régiók, szupraregionális kapcsolatok. Néhány gondolat a Kárpát-medence szerepéről az európai neolithikum kialakulásában
 • 2004 Szombathely, Római és Árpád-kori kutatások c. tudományos ülés
 • 2002 Bozsok-Szombathely, Halottkultusz és temetkezés c. konferencia, Ősrégészeti Társaság: A jánosházi halomsír. Megjegyzések és előzetes jelentés az 1983. évi leletmentés megfigyelései alapján (és a konferencia tanulmányi kirándulásának vezetése: Kalaposkő – szentélykörzet, Velem-Szentvid településközpont)
 • 2002 Budapest, az Ősrégészeti Társaság ülése a Nemzeti Múzeumban
 • 1998 Alsómocsolád: Vallási ünnepek emlékezete Alsómocsoládon
 • 1997 Alsómocsolád: Régészeti lelőhelyek Alsómocsolád határában
 • 1996 Pécs, népvándorláskoros kutatók összejövetele
 • 1986 Sopron, Kárpát-medencei „Égett-sánc konferencia”(Magyar-osztrák): Kora Árpád-kori égett sánc Velemben
 • 1986 Lendava (Lendva), nemzetközi bronzkori konferencia: Bronzezeitliche Forschungen im Komitat Vas
 • 1986 Hallstatt (Ausztria), nemzetközi konferencia „Hallstatt und die Hallstattkultur“: Zur hallstattzeitlichen Hortfunden (Hallstattzeitliche Handels- und Handwerkszentren in Transdanubien)
 • 1985 Veszprém, VEAB-konferencia, Iparrégészeti Munkabizottság: A Celldömölk-izsákfai bronzlelet röntgen-diffrakciós vizsgálata
 • 1984 Sozopol, 6-12 octobre 1985. "Les Thraces et les colonies grecques, VII-V s. av. n.è.": nemzetközi konferencia Beitrag zu den pontischen Kontakten des früheisenzetlichen Transdanubiens
 • 1984 Veszprém, VEAB-konferencia, Iparrégészeti Munkabizottság: Késő bronzkori fémművesség
 • 1984 Veszprém, nemzetközi Hallstatt-konferencia: Früheisenzeitliche Forschungen im Komitat Vas (Kontakten des früheisenzetlichen Transdanubiens) és tanulmányi kirándulás vezetése Velem-Szentviden; tanulmányi kiállítás rendezése a Savaria Múzeumban.
 • 1983 Potsdam, nemzetközi késő bronzkori-vaskori településtörténeti konferencia: Früheisenzeitliche Fibelherstellung in Transdanubien
 • 1982 Bozsok-Szombathely, nemzetközi „Borostyánkő út konferencia”: Angaben zu Kontakten zwischen Italien und Transdanubien, valamint konferencia-szervezés és a tanulmányi kirándulás vezetése, tanulmányi- és időszaki kiállítás rendezése: Észak aranya. – Gold des Nordens. Borostyánkőleletek. – Bernsteinfunde
 • 1981 Szombathely, a Magyar Régészeti Társulat Vándorgyűlése: A legújabb velemi és vaskeresztesi ásatások
 • 1980 Budapest, Magyar Régészeti Társulat: A vaskeresztesi ásatások
 • 1979 Budapest-Velem, nemzetközi bronzkori konferencia: Velem kutatástörténete, és a tanulmányi kirándulás vezetése
 • 1976-tól 1984-ig, évente: „Velemi beszélgetések” előadással, 3–4 napos, tematikus régészeti konferenciák szervezéseutoljára frissítve: 2010. május 14. 09:52:21

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése