Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. december 18., szombat

Elhunyt Vargyas Péter ókortörténész 2009. október 27. 13:02

2009. október 22-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Vargyas Péter ókortörténész, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára.


Vargyas Péter 1950. október 5-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az Ady Endre Gimnáziumban végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán szerzett diplomát 1975-ben. Aššur-nirāri szerződése Mati’ellel című disszertációját Komoróczy Géza irányításával írta.

Az egyetem elvégzése után a MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében dolgozott. 1980 és 1983 között a Szovjet Tudományos Akadémia Keletkutató Intézetének (Leningrád) volt levelező aspiránsa. 1987-ben védte meg kandidátusi értekezését, disszertációjában a korai Babilónia ártörténetét elemezte. 1999 habilitált az ELTÉ-n, majd 2004-ben a MTA doktora címet szerezte meg. Disszertációjában az ókori Babilónia pénztörténetét vette górcső alá.

Az egyetemi oktatásba aktívan bekapcsolódott. 1990 és 1997 között aJanus Pannonius Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszékének egyetemi docense lett, ugyanakkor 1992 és 1997 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetése mellett a dékánhelyettességet is ellátta. 1997 és 2008 között ismét a Pécsi Tudományegyetemen tevékenykedett, az Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanáraként irányította az oktatási egységet. 2008-ban  az Ókortörténeti Tanszék intézeti tanszékvezető egyetemi tanárává nevezték ki.

Kutatásainak fő területeit az ókori Közel-Kelet gazdaságtörténeti kérdései jelentették. A témára vonatkozó szerteágazó ismeretek elsajátítása végett többször járt Irakban, Szíriában és Egyiptomban. Piac- és ártörténeti elemzéseit nemzetközi tudományos fórumokon ismerték el, amely számos neves ösztöndíj odaítélésével egyértelműen tetten érhető: 1988-1990 között az Alexander von Humboldt ösztöndíj révén Heidelbergben, 1999 és 2000 között Andrew W. Mellon speciális ösztöndíj révén a jeruzsálemi W.F. Albright Institute of Archaeological Research tudományos intézetben folytathatott kutatásokat. 1997-2000 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. Rendszeres előadója volt különböző nemzetközi ókortörténeti konferenciáknak. Tanulmányai, értekezései a legmagasabban jegyzett tudományos folyóiratokban jelentek meg.

Komoly tudományszervező tevékenységet folytatott. Az Ókortudományi Társaságnak 1975-től, a Körösi Csoma Társaságnak 1980-tól volt tagja. Részt vett a MTA Ókortörténeti Bizottságának, illetve a MTA Orientalisztikai Bizottságának a munkájában, ez utóbbiban a Közel- és Közép Keleti Albizottság elnökségét is ellátta. 2002 és 2008 között a Specimina Nova szerkesztőségi tagja volt, szerkesztette az Ókortudományi Dolgozatokat és az Élő Ókort.

Fő művei:
 Kereskedelem és összehasonlító árak Ugaritban. Antik Tanulmányok, 30. (1983) 279–289.; A szellemi és fizikai munka anyagi megbecsülése az ókori Mezopotámiában. Keletkutatás, (1986) 3-16.; Darius I and the Daric Reconsidered. Iranica Antiqua, 35. (2000) 33–46.; Darius and Oroites. The Ancient History Bulletin, 15. (2001) 155–161.; Sennacherib’s Alleged Half-Shekel Coins. Journal of Near Eastern Studies, 61. (2002) 111–115.;  Dareiosz adóreformja új megvilágításban. In: Az utókor hatalma, Újraírt szövegek. Szerk.: Fröhlich Ida, Budapest, 2005. 63–79; Astronomische Tagebücher und Preislisten. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 97. (2007) 531–540. (Festschrift für Hermann Hunger zum 65. Geburtstag); Fakes before Coins?: On the Gold and Silver Hoards from Level V at Beth-Shean. In: S.W. Crawford, A. Ben-Tor, J.P. Dessel, W.G. Dever, A. Mazar, and J. Aviram (eds.), "Up to the Gates of Ekron". Essays on the Archaeology and History of the Eastern Mediterranean in Honor of Seymour Gitin. Jerusalem: The W.F. Albright Institute of Archaeological Research / The Israel Exploration Society, 2007. 295–304 ; The Silver Hoard from Nush-i Jan Revisited. Iranica Antiqua, 43. (2008) 167–183.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése