Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. december 18., szombat

Fazekas Ferenc Szakmai Önéletrajz

Fazekas Ferenc, Mohács, 1980. 

Szakmai életrajz

Tanulmányok:
1998–2004: Pécsi Tudományegyetem BTK Történelem szak, Régészet specializáció
2004-2007: a PTE Történettudományi Doktori Iskolája, ösztöndíjas PhD-hallgató
Munkahelyek:

2007 szeptemberétől: PTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék; Régészeti Szeminárium, egyetemi tanársegéd
2008 szeptemberétől: PTE Régészet Tanszék, egyetemi tanársegéd
Oktatás:
Oktatásban eltöltött idő: 4 év – PTE-BTK (2004-)·
Történelem nappalis ill. levelező és kiegészítő képzésben való részvétel (utóbbiakban alkalmanként)·
Régészet és történelem BA régészet szakirányú képzésben való részvétel·
Oktatott tárgyak: bevezetés az ókortudományba, bibliográfiai ismeretek, késő római történelem, római provinciális régészet, kora népvándorlás kori régészet

Kutatás:
Ásatási gyakorlat: Dunakömlőd/Lussonium (ásatásvezető-helyettes), Dunaszekcső/Lugio, Babarc· PTE-BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban program, PhD-képzés·

A Vivarium Fontium c. forráskiadvány-sorozat köteteinek szerkesztésében, valamint a sorozatban megjelenő későantik auctorok műveinek fordításában és kommentálásában való részvétel.
Kutatási projektek:
Intercisa castellum és vicus 1967-83. Ásatások feldolgozása II. (OTKA 2005-2006),
A babarci római villa ásatási anyagának feldolgozása és publikációja, a passaui- és az atlantai Emory egyetemmel közös projekt keretében (2004-2006)
Österreichische Akademie der Wissenschaften Prähistorische Komission, Projekt F.E.R.C.AN. = Fontes
Fontosabb konferenciaszereplések: Pécs (2000), Gyula (2002) Veszprém-Baláca (2004), Pécs (2004), Nagykovácsi (2005), Győr (2006), Visegrád (2007).· Külföldi kutatói ösztöndíj: Erasmus (Ausztria, 2002, 4 hó)·
Publikációk száma: 12 db, ebből idegennyelvű: 6 db (könyv: –, szerkesztett kötet: 1 db).
Tagság tudományos testületekben:
MTA Ókortudományi Társaság (2003-), Magyar Régész Szövetség: alapító tagja (2005-), Barbaricum Régészeti Társaság (2003-), Grastyán Endre Szakkollégium (2005-)


Publikációs jegyzék


Zusätzliche Bemerkungen zum typologisch-funktionellen Aspekt des Gebäudes I von Babarc; Spätrömische Gräber aus der Villa von Babarc; Kleinfunde; Wandmalerei. In: Fazekas Ferenc (Hrsg./Ed.), Die römische Siedlung bei Babarc, Komitat Baranya/Ungarn – The Roman Settlement near Babarc, Komitat Baranya/Ungarn. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie 12. Rahden, 2007.
(Szabó Antallal és Kőfalvi Csillával közösen) Gebrauchskeramik. In: Fazekas Ferenc (Hrsg./Ed.), Die römische Siedlung bei Babarc, Komitat Baranya/Ungarn – The Roman Settlement near Babarc, Komitat Baranya/Ungarn. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie 12. Rahden, 2007.
A fekedi késő római temető. In: FiRkák I, Győr 2007, 351-366.
Hol volt a Bolia-folyó menti csata? Antik Tanulmányok XLIX, 2005, 265-272.
Bibliography. In: The Roman army in Pannonia: An archaeological guide of the Ripa Pannonia. Szerk.: Visy Zs. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003. 239-257.
(Kiss Magdolnával közösen): Wo fand die Schlacht am Fluss-Bolia statt? Specimina Nova, XVI, 2000, 243-250.
Kiss Magdolna: Anonymus Valesianus: Origo Constantini (Fordítás és magyarázat). Specimina Nova, XV, 1999, 77-147. o. (A hallgatói munkaközösség tagjaként)
Iordanes: Getica. A gótok eredete és tettei. Közreadja: Kiss M., 3. javított-bővített kiad., L‘Harmattan, Budapest, 2004. (szerkesztésében való részvétel) 272 p. [Vivarium Fontium, I.] (szerkesztésében való részvétel)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése