Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. december 1., szerda

Dr. Maróth Miklós, egyetemi tanár

Szakmai önéletrajz
2002: Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének létrehozása.
1992-2001: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK-jának létrehozása és vezetése dékáni minőségben.
1998: Az Ókortudományi Kutatócsoport vezetője.
Születés: 1943 február 5.
Iskolák: 1957-61: Pannonhalmi Szent Benedek Rendi Gimnázium
1961-1962: Betanított segédmunkás
1961-1967: arab-latin-görög szak az ELTE BTK-n. Tanári és orientalista oklevél.
1967-1970: Ókori egyetemes történelem (asszirológia) szak az ELTÉ-n. Diploma.
Fokozatok:
1970: egyetemi doktorátus a „KözépÁzsia al-Khwárizmí Ptolemaios átdolgozásá-ban” című disszertációval.
1974: kandidátus: A görög logika Keleten c. dissszertációval.
1988: DSc : Az arabok és az ókori tudományelmélet.
Külföldi ösztöndíjak és munka:
1964-65: Baghdadi Állami Egyetem.
1973-74: Bécsi Egyetem (Harmatta János Herder ösztöndíjasaként)
1978: egy év a SZUTA Leningrádi Orientalista Intézetében.
1986: egy szemeszter a Harvard Egyetemen, Bostonban
1999: egy szemeszter Cambridg-ben
Munkahelyek:
1967-1970: MTA Könyvtár
1970- MTA Ókortudományi Kutatócsoport
1992- egyetemi tanár a PPKE BTK-n
Tagságok:
MTA Ókortudományi Társaság
Körösi Csoma Társaság
1995: MTA levelező tagja
1996: Academia Europaea tagja
1998: Az Európai Arabisták Szövetségének a tagja
2000: Société International pour les Études del’Histoire des Sciences Islamiques (Paris)
2000 az MTA képviselője az Union Académique Internationale-ban
2001-2004: az Acdemia Europaea vezetőségi tagja.
2004: MTA rendes tagja
2004: az Union Académique International vezetőségi tagja
2005: az MTA I. osztályának osztályelnöke.


*******************

PROF. MARÓTH MIKLÓSELÉRHETŐSÉGEKProf. Maróth Miklós
  
Levelezési cím:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem,  Bölcsészettudományi Kar
Arab Tanszék
Augustineum I. em. 112.
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

Telefon: +36 (26) 375-375 / 2818

Fax: +36 (26) 374-570
   

SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉS


Életem során hosszan foglalkoztam a görög és arab filozófiával, elsősorban a logikával. Ez jelentette a kulcsot más területek műveléséhez is: például az irodalom-elmélethez és az iszlám vallásának a „racionális theológia” néven ismert ágához. Ugyancsak szerepe volt logikai ismereteimnek abban, hogy megértettem az iszlám politikai filozófiáját, és még néhány más érdekes szakterületét. Egyedül az arab földrajz tanulmányozásában nem volt segítségemre a logika.
Legutóbbi megjelent művem a legelső arab prózában írt mű kiadása. A munkát az Omajjád kalifátus idején fordították görögből arabra.
 
 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Születési idő: 1943 február 5.
  
Iskolák:
- 1957-61: Pannonhalmi Szent Benedek Rendi Gimnázium
- 1967: ELTE BTK, diploma: latin-görög szakos tanár, arab szakos orientalista
- 1970: ELTE BTK, diploma: Ókori egyetemes történelem (Asszirológia)
- 1970: Doktori Disszertáció "Közép-Ázsia al-Khwarizmi Ptolemaios átdolgozásában"

Fokozatok a Magyar Tudományos Akadémián:
- 1974: A nyelvtudomány kandidátusa: "Görög logika Keleten"
- 1988: A nyelvtudományok doktora: "Az arabok és a görög tudományelmélet"

Külföldi ösztöndíjak és munka:
Ösztöndíjak:
- 1964-65: egy tanév a Bagdadi Egyetemen
- 1973-74: egy tanév a Bécsi Egyetemen
Munka:
- 1978: egy év a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Keleti Intézetében, Leningrád
- 1986: egy szemeszter a Harvard Egyetemen, Boston
- 1999: egy szemeszter Cambridge-ben

Munkahelyek:
- 1967-1970: MTA Könyvtár
- 1970- MTA Ókortudományi Kutatócsoport
- 1992- A klasszika-filológia és arabisztika professzora a PPKE BTK-án
- 2002- Az Avicenna Közel-Kelet kutatások Intézetének igazgatója

Tagságok:
- Ókortudományi Társaság, MTA
- Kőrösi Csoma Sándor Társaság, MTA
- 1995: MTA levelező tagság
- 1996: az Academia Europaea tagja
- 1998: Európai Arabisták Szövetsége
- 2000: az International Society for the Studies of the History of Sciences in Islam (Paris) tagja
- 2000: a MTA képviselője az Union Académique Internationale-ban
- 2001-2004: Academia Europaea elnökségének tagja
- 2004: a MTA rendes tagja
- 2004: az Union Académique Internationale elnökségének tagja
- 2005-: a MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának elnöke
- 2006-2007: az Union Académique Internationale alelnöke
- 2007-: az Union Académique Internationale elnöke
- 2008-: a MTA alelnöke

Kitüntetések:
- Az Ókrotudományi Társaság Marót Károly díja: 1971 és 1972
- Az Ókortudományi Társaság Ábel Jenő érme: 2004
- Pest Megye Önkormányzatának Tudományos díja: 1996
- Pest Megyéért Emlékérem: 1999
- Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme: 1997
- Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje: 1998
- Buenos Aires díszpolgársága: 2009
- Piliscsaba díszpolgársága: 2009
- Ibn Sina díj (Irán): 2009

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése