Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. június 23., szerda

Fröhlich Ida - Oktatói és publikációs jegyzék

Fröhlich Ida

Monográfia

 1. 1992. – Az ókori Kelet nagyjai. – [Budapest] : Kossuth, 1992. – 70 p. – (A világtörténelem nagy alakjai, ISSN 1216-0741)
 2. 1993. – Bibliai legendák a hellenisztikus zsidó történetírásban : Pseudo-Philon latin nyelvu történeti műve. – Budapest : ELTE BTK, 1993. – 160 p. – (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ókori történeti tanszékeinek kiadványai, ISSN 0324-4164 ; 6.)
 3. 1996. – "Time and times and half time." : historical consciousness in the Jewish literature of the Persian and Hellenistic eras. – Sheffield : Sheffield Acad. Pr., 1996. – 248 p. – (Journal for the study of the pseudepigrapha. Supplement series ; 19)
 4. 1998. – A qumráni szövegek magyarul. – Piliscsaba : PPKE BTK, 1998. – 478 p. – (Studia Orientalia, ISSN 1418-2831 ; 1.)
 5. 2000. – A qumráni szövegek magyarul. – 2. jav. és bőv. kiad. – Budapest ; Piliscsaba : PPKE BTK ; Szt. István Társ., 2000. – 590 p. – (Studia Orientalia, ISSN 1418-2831 ; 1.)

Szerkesztett kötet

 1. 2005. – Az utókor hatalma : újraírt szövegek / Fröhlich Ida szerk. – Budapest : Új Mandátum, 2005. – 177 p. – (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 4.)

Tanulmányok kötetben

 1. 1975. – A mesei ellenfél szemiotikája. – In: Jel és közösség / szerk. Voigt Vilmos, Szépe György, Szerdahelyi István. – Budapest : Akad. K., 1975, 37-43
 2. 1985. – A törzsek származásáról, avagy A kincsesbarlang / [szírből Ormos István ford.] ; [a jegyzeteket Fröhlich Ida kész.] ; [az utószót Hahn István írta]. – Helikon : Budapest, 1985. – (Prométheusz könyvek, ISSN 0231-4789 ; 8.). – Jegyzetek: Források és szakirodalmi tájékoztató: 85-100, 133-137
 3. 1986. – Utószó a szerzőről. – In: Amusin, Iosif Davidovič: A Holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség / I. D. Amuszin ; [. jegyzetekkel ell. Komoróczy Géza] ; [az utószót írta Fröhlich Ida és Komoróczy Géza]. – Budapest : Gondolat, 1986, 402-407
 4. 1988. – Caracteres formels des pesharim de Qumrân et la littérature apocalyptique. – In: Wünschet Jerusalem Frieden : collected communications to the XIIth Congress of the International organization for the study of the Old Testament, Jerusalem 1986 / Matthias Augustin, Klaus-Dietrich Schunck (Hrsg.). – Frankfurt am Main ; New York : Lang, cop. 1988. – (Beiträge zur Erforschung des alten Testaments und des antiken Judentums, ISSN 0722-0790 ; 13), 449-456
 5. 1990. – Két démonelhárító szöveg a Budapesti Zsidó Múzeumból. – In: A hagyomány kötelékében : tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből / szerk. Kríza Ildikó. – Budapest : Akad. K., 1990, 131-135
 6. 1992. – Pesher, apocalyptical Literature and Qumran. – In: The Madrid Qumran Congress : proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid, 18 – 21 March, 1991 / ed. by Julio Trebolle Barrera and Luis Vegas Montaner. – Leiden : Brill, 1992. – (Studies on the texts of the desert of Judah ; Vol. 11), 295-306
 7. 1993. – Daniel 2 and Deutero-Isaiah. – In: The book of Daniel : in the light of new findings / ed. by A. S. van der Woude. – Leuven : Leuven Univ. Press : Peeters, 1993. – (Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium ; 106)
 8. 1994. – Mítosz és logosz az ókori zsidó gondolkodásban. – In: Társadalomtudomány és filozófia : tanulmányok / szerk. Lendvai L. Ferenc. – Budapest : Áron, 1994, 217-234
 9. 1995. – Hénok könyvének arámi töredékeibol. – In: Ezoterikus látásmód és költői megismerés : szöveggyűjtemény / szerk. Tar I., Szőnyi Gy. E. – Szeged: JATEPress 1995, 43-60
 10. 1996. – The Biblical narratives in Qumran exegetical works (4Q252, 4Q180; The Damascus Document). – In: Qumranstudien : Vorträge und Beiträge der Teilnehmer des Qumranseminars auf dem internationalen Treffen der Society of Biblical Literature, Münster, 25. – 26. Juli 1993 / hrsg. von Heinz-Josef Fabry, Armin Lange, Hermann Lichtenberger. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. – (Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum ; 4), 111-124
 11. 1996. – Magic, sorcery, and myth in Jewish pseudepigraphic literature (The Ethiopic Book of Enoch). – In: Proceedings of the Colloquium on Logos, Ethos, Mythos in the Middle East & North Africa (L. E. M.) : Budapest, 18-22 September 1995. Part 2., Popular Religion, Popular Culture & History / ed. A. Fodor, A. Shivtiel. – Budapest : Eötvös Univ. : Csoma de Kőrös Soc., 1996. – (The Arabist : Budapest studies in Arabic, 0239-1619; 18), 163-175
 12. 1996. – Two Apotropaic texts from the Jewish Museum of Budapest. – In: Proceedings of the Colloquium on Logos, Ethos, Mythos in the Middle East & North Africa (L. E. M.) : Budapest, 18-22 September 1995 / ed. by K. Dévényi, T. Iványi. – Budapest : Eötvös Univ. : Csoma de Kőrös Soc., 1996, 295-303
 13. 1997. – Izajás Qumránban. – In: A messiási kérdés : Szegedi Biblikus Konferencia : Szeged, 1995. szeptember 4-7. / szerk. Benyik György. – Szeged : JATEPress, 1997, 15-24
 14. 1998. – "Narrative exegesis" in the Dead Sea Scrolls. – In: Biblical perspectives : early use and interpretation of the Bible in light of the Dead Sea Scrolls : Proceedings of the First International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 12 – 14 may, 1996 / ed. by Micheal E. Stone and Esther G. Chazon. – Leiden: Brill, 1998. – (Studies on the texts of the desert of Judah, ISSN 0169-9962 ; 28), 81-99
 15. 1999. – Pszeudepigrafikus irodalom és qumráni "szektás" irodalom. – In: Hagyomány és előzmény : intertestamentális tanulmányok / szerk. Zsengellér József. – Pápa : Pápai Református Teológiai Akadémia, 1999. – (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 2.), 65-76
 16. 1999. – Qumran names. – In: The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls : technological innovations, new texts and reformulated issues / ed. by Donald W. Parry and Eugene Ulrich. – Leiden ; Boston ; Köln : Brill, 1999. – (Studies on the texts of the desert of Judah, ISSN 0169-9962 ; 30), 294-305
 17. 2000. – Démonok a kertben. – In: Folklorisztika 2000-ben : folklór, irodalom, szemiotika : tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. 2. / [szerkbiz. Balázs Géza et al.]. – Budapest : ELTE BTK, 2000, 621-631
 18. 2001. – Demons, scribes and exorcists in Qumran. – In: Proceedings of the Colloquium on Logos, Ethos, Mythos in the Middle East & North Africa (L. E. M.) : Budapest, 18-22 September 1995. Part 2., Popular Religion, Popular Culture & History / ed. A. Fodor, A. Shivtiel. – Budapest : Eötvös Univ. : Csoma de Kőrös Soc., 1996. – (The Arabist : Budapest studies in Arabic, 0239-1619; 18), 163-175.
  In: Essays in Honor of Alexander Fodor On His Sixtieth Birthday / ed. K. Dévényi, T. Iványi. – Budapest : Eötvös Loránd University Chair for Arabic Studies : Csoma de Kőrös Society Section of Islamic Studies, 2001. – (Studies in Arabic ; 23) 73-81
 19. 2001. – Tisztaság és szentség Qumránban, a narratív szövegek szerint. – In: Qumrán és az Újszövetség : Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged, 1999. augusztus 30 – szeptember 1. / szerk. Benyik György. – Szeged JATEPress 2001, 89-102
 20. 2001. – Történelem – ahogyan Qumránban látták. – In: Tanulmánykötet Botos Katalin 60. születésnapjának tiszteletére / szerk. Ivicz Mihály, Schlett András. – Budapest : Books in Print 2001, 116-126
 21. 2002. – The Dead Sea scrolls and Genizah studies. – In: David Kaufmann memorial volume papers presented at the David Kaufmann Memorial Conference, November 29, 1999, Budapest Oriental Collection Library of the Hungarian Academy of Sciences / ed. by Éva Apor. – Budapest : MTAK, 2002. – (Keleti tanulmányok, ISSN 0133-6193 ; 10.), 61-67
 22. 2002. – Idő és történelem az ókori Izraelben. – In: Közelítések az időhöz tanulmányok / [szerk. Árva Judit, Gyarmati János]. – Budapest : Néprajzi Múz., 2002. – (Tabula könyvek, 1586-7986 ; 3.), 34-45
 23. 2002. – Igaz Tanító : egy elnevezés metaforikus hátteréhez. – In: Útjaidon : ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára / szerk. Bazsányi Sándor [et al.]. – Budapest : Magyar Piarista Rendtartomány ; PPKE BTK, Új Ember K., 2002, 40-44
 24. 2004. – Világi hatalom és vallási közösségek a Makkabeus-felkelés után. – In: Világi közösség, vallási közösség : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged 2003. augusztus 31 – szeptember 3. / szerk. Benyik György. – Szeged : JATEPress, 2004, 95-106
 25. 2005. – Ábrahám bánata : érzelmek és törvény egy ókori Genesis-kommentárban. – In: Emlékkönyv Rózsa Huba 65. születésnapjára, 92-97
 26. 2005. – Enoch and Jubilees. – In: Enoch and Qumran origins : new light on a forgotten connection / ed. by Gabriele Boccaccini / ed. by Gabriele Boccaccini. – Grand Rapids, Michigan : Eerdmans, 2005, 141–147
 27. 2005. – Purity and holiness in Qumran. – In: Memoria Biblica e Letteratura : Atti del Convegno Internazionale "All'eterno dal tempo", Terza Sessione, Milano 5–7 settembre 2000 / a cura di Vincenzo Placella. – Napoli : Universita degli Studi di Napoli, 2005, 27–37
 28. 2005. – Tóbit könyve – qumráni háttérben. – In: Tobit/Tóbiás könyve : szöveg, hagyomány, teológia / szerk. Xeravits Géza és Zsengellér József. -. Deuterocanonica 2, Pápa – Budapest : PRTA : L'Harmattan, 2005. – (Deuterocanonica, ISSN 1785–5403 ; 2.), 77–100
 29. 2005. – Tobit against the background of the Dead Sea Scrolls. – In: The book of Tobit : text, tradition, theology : papers of the First International Conference on the Deuterocanonical Books, Pápa, Hungary, 20-21 May, 2004 / edited by Géza G. Xeravits, József Zsengellér. – Leiden ; Boston : Brill, 2005. – (Supplements to the Journal for the study of Judaism ; 98), 55-70
 30. 2005. – Újraírt szövegek. – In: Az utókor hatalma / szerk. Fröhlich Ida. – Budapest : Új Mandátum, 2005. – (Újraírt szövegek, ISSN 1587-7000), 7-36
 31. 2006. – Regény és közönsége az ókori Keleten. – In: Correspondances : Hommage a Martonyi Éva = Kapcsolatok / szerk. Ádám Anikó, Bors Edit, Szávai Dorottya. – PPKE BTK : Piliscsaba, 2006, 110–123
 32. 2007. – The parables of Enoch and Qumran literature. – In: Enoch and the Messiah Son of Man : revisiting the Book of parables / edited by Gabriele Boccaccini. – Grand Rapids, Michigan ; Cambridge, U.K. : Eerdmans, 2007, 343–351
 33. 2008. – Ábrahám bölcsessége [Abraham's wisdom]. – In: Rationale obsequium = Logike latreia : a hatvanéves Rokay Zoltán köszöntése / szerk. Szotyori-Nagy Ágnes. – Budapest, Szulik József Alapítvány, 2008, 17–25
 34. 2008. – Legal exegesis and coinage of legends in Qumran literature. – In: Cultus deorum : studia religionum ad historiam : in memoriam István Tóth. Vol. 1., De oriente antiquo et regione Danuvii praehistorica / Á. Szabó, P. Vargyas (eds.). – Pécs : University of Pécs 2008. – (Ókortudományi dolgozatok, ISSN 2060–0917 ; 1.), 219–226
 35. 2008. – Teológia és démonhit a qumráni közösség irodalmában [Theology and belief in demons in Qumran tradition]. – In: Démonok, látók, szentek : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. – Budapest : Balassi, 2008. – (Tanulmányok a transzcendensről, 1418–2734 ; 6.), 28–50

Tanulmányok periodikumban

 1. 1972. – A "homály földjé"-től Dante Poklá-ig. In: Világosság. 13 (1972) 400-406
 2. 1974. – A kinyilatkoztatás könyve : egy irodalmi fikció változásai. In: Világosság. 15 (1974) 753-757
 3. 1974. – A vízözön-mítosz a Biblia előtt és után. In: Világosság. 15 (1974) 753-757
 4. 1977. – A "patriarcha-történetek. In: Világosság. 18 (1977) 739-745
 5. 1978. – A babilóni fogság korának prófétái. In: Világosság. 19 (1978) 339-345
 6. 1978. – Ben Szíra társadalma. In: Magyar Izraeliták Országos Képviselete Évkönyve / szerk. Scheiber S. – Budapest: MIOK 1978, 152-158
 7. 1978. – Eszter, Judit, Tóbit könyve. In: Világosság. 19 (1978) 739-746
 8. 1979. – Le manuscript de Budapest d'une oeuvre historique hellénistique. In: Acta Antiqua. 27 (1979) 149-186
 9. 1979. – A zsidó apokaliptika. In: Világosság. 20 (1979) 374-382
 10. 1980. – A zsidó hellénizmus. In: Világosság. 21 (1980) 739-745
 11. 1981. – A jeruzsálemi szentély. In: História 3 (1981) 30-33
  http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b1001/83-056-03Frohlich.html
 12. 1983. – Historiographie et aggada dans le Liber Antiquitatum Biblicarum du Pseudo-Philon. In: Acta Antiqua. 28 (1983) 353-409
 13. 1984. – Források és kompozíció Dániel könyvében. In: Magyar Izraeliták Országos Képviselete Évkönyve / szerk. Scheiber S. – Budapest : MIOK, 1984, 121-132
 14. 1985. – Sources et composition du ch.2 du Livre de Daniel. In: Annales Universitatis L. Eötvös. Sectio Classica. Tomus IX-X (1982-85) 33-40
 15. 1986. – A. Scheiber, 1913-1985. In: Fabula : Zeitschrift für Märchenforschung. 27 (1986) 320-321
 16. 1986. – Le genre littéraire des pesharim de Qumrân. In: Revue de Qumrân. 47 (1986) 383-398
 17. 1987. – Irányzatok a holt-tengeri tekercsek kutatásában. In: Világosság. 28 (1987) 751-754
 18. 1988. – Les Enseignements des Veilleurs dans la tradition de Qumrân. In: Revue de Qumrân. No 49-52 tome 13 (Mémorial J. Carmignac) (1988) 177-187
 19. 1988. – A patriarkhák könyve (Genesis Apocryphon). In: Új Irás. 28 (1988) 90-100
 20. 1988. – Recherches sur Qumrân en Hongrie : avec une Bibliographie des recherches hongroises sur les Manuscrits de la Mer Morte. In: Folia Orientalia. 25 (1988) 75-85
 21. 1990. – The Symbolic Language of the Dream Visions of the First Book of Enoch (1 En. 85-90). In: Revue de Qumrân. No. 56 tome 14 (1990) 629-636
 22. 1991. – Qumrán – egy közösség születése. In: Vigilia. 56 (1991) 432-439
 23. 1992. – A zarándokok Jeruzsáleme. In: Múlt és jövő. 3.2 (1992) 35-45
 24. 1993. – Cion sziklája egy qumráni szövegben: 4Q522. In: Múlt és jövő. 4.4 (1993) 5-12
 25. 1993. – Felfedezések és botrányok a holt-tengeri tekercsek körül. In: Múlt és jövő. 4.1 (1993) 13-17
 26. 1994. – Bukott angyalok. In: Protestáns szemle. LVI (III. ú.f.) (1994) 248-266
 27. 1994. – A Szentírás Qumránban. In: Egyház és világ : protestáns lap. V/4 (1994) 5-8
 28. 1994. – Themes, structure and genre of Pesher Genesis. In: Jewish quarterly review. 85 (1994) 81-90
 29. 1998. – Stories from the Persian King's Court. 4Q550 (4prEsthar/a-f). In: Acta Antiqua. 38 (1998) 103-114
 30. 2002. – Efráim és Menáse – nevek a qumráni közösség hagyományában. – In: Keresztény-zsidó teológiai évkönyv, 2002 / szerk. Szécsi József. – Budapest : Keresztény-Zsidó Társaság 2002, 21-26
 31. 2002. – A szent és a tisztátalan : ószövetségi és hellénisztikus kori zsidó törvények. – In: Iskolakultúra. 12 (2002)1 27-39.
  Elektronikus hálózati változat: EPA. – Budapest : OSZK MEK,
  http://epa.oszk.hu/iskolakultura/2002/1/pdf/tanulm2002-1.pdf
 32. 2003. – Tüpologikus nevek és ragadványnevek a qumráni közösség irodalmában. – In: Névtani értesítő. 25 (2003) 109-115
 33. 2004. – From pseudepigraphic to sectarian. – In: Revue de Qumrân. No 83, tome 21 (2004) 395-406
 34. 2005. – Mamzer in Qumran texts – the problem of mixed marriages from Ezra's time : law, literature and practice. – In: Transeuphraténe. 29 (2005) 105-117
 35. 2008. – "Invoke at any time " : Apotropaic texts and belief in demons in the literature of the Qumran community. – In: Biblische Notizen. 137 (2008) 41–74
 36. 2008. – Theology and demonology in Qumran texts. – In: Henoch. (2008)2 (in press)

Recenzió, kritika, ismertetés

 1. 1974. – W. Speyer, Bücherfunde in der Glaubenswerbung der Antike, Göttingen 1970. – In: Helikon : világirodalmi figyelő. 30 (1974) 259-260
 2. 1975. – K.B. Sztarkova, Lityeraturnüe pamjatnyiki kumranskoj obscsinü. Palestinskij Sbornik. 24 (1973). – In: Világosság. 16 (1975) 449-450
 3. 1976. – Scheiber S., Folklór és tárgytörténet, Budapest 1974. – In: Antik tanulmányok. 23 (1976) 276-277
 4. 1976. – Les syncrétismes dans les religions grecque et romaine. Colloque de Strasbourg, 9-11 juin 1971, Paris 1971. – In: Antik tanulmányok. 23 (1976) 156-157
 5. 1996. – Biblical archaeology today, 1990. Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, June-July 1990, Jerusalem: Israel Exploration Society – The Israel Academy of Sciences and Humanities 1993; Supplement volume. – In: Dead Sea discoveries. 3 (1996)
 6. 2002. – Jewish Budapest: monuments, rites, history. – In: Journal of semitic studies. 47 (2002)2 366-370
 7. 2002. – K. Frojimovits – G. Komoróczy – V. Pusztai – A. Strbik A., Jewish Budapest. Monuments, rites, history, budapest: Central European University Press 1999, 597 p. – In: Journal of Semitic studies. 47 (2002) 366-370
 8. 2006. – J.H. Charlesworth, The Pesharim and Qumran history: chaos or consensus? With appendices by Lidija Novakovic, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 2002, xiv, 171 pp. – In: Journal for the study of Judaism. 37 (2006) 98–101

Szócikkek

 1. 1975. – 'Adam', 'Agada' [címszavak]. – In: Enzyklopädie des Märchens. Bd. 1. / hrsg. Kurt Ranke. – Berlin ; New York : de Gruyter, 1975, 86-88; 161-169
 2. 1989. – ,Heller, B.' [címszó]. – In: Enzyklopädie des Märchens. Bd. 6. Lfg. 2/3 / hrsg. R. W. Brednich. – Berlin : de Gruyter, 1989, 799-802
 3. 2005. – Scheiber, Sándor (Alexander). – In: Enzyklopädie des Märchens. Band 11, Lieferung 3. / hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich. – Berlin ; New York : de Gruyter, 2005, 1306-1309

Köszöntő kötet

With wisdom as a robe : Qumran and other jewish studies in honour of Ida Fröhlich [emlékkönyv] / ed. by Károly Dániel Dobos and Miklós Kőszeghy. – Sheffield : Sheffield Phoenix Press, 2009. – XVIII, 549 p. – (Hebrew Bible monograps, ISSN 1747–9614 ; 21)1 megjegyzés: