Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. június 29., kedd

Hadtörténelmi Közlemények

Hadtörténelmi Közlemények


A Hadtörténelmi Közlemények a Hadtörténeti Intézet és Múzeum negyedévente megjelenő tudományos folyóirata. Évi négy számban, több mint ezer oldalon teszi közzé a magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem új kutatási eredményeit.

A Hadtörténelmi Közleményeket a Magyar Tudományos Akadémia alapította 1888-ban "a magyar hadi történetírás fejlesztésére". Kisebb megszakításokkal (1898-1909, 1944-1953) azóta folyamatosan fennáll, 2005-ben a 118. évfolyamánál tart. Magyarország egyik legrégebbi társadalomtudományi orgánumaként a kezdetektől jelentős szerepet játszik a hazai (had)történetírás fejlődésében, a magyar hadtörténeti irodalom gazdagításában, és mindmáig egyetlen publikációs fóruma a tudományág művelőinek.

A folyóiratot az alapítástól 1944-ig az MTA adta ki, 1922-1929 között a Magyar királyi Hadtörténelmi Levéltárral közösen, a Honvédelmi Minisztérium anyagi támogatásával. A második világháború előtti időszakban az akadémia Hadtörténeti Bizottsága által megbízott kiváló hadtörténészek szerkesztették, a HB egyes tagjaiból álló szerkesztő bizottság közreműködésével. A Magyar Tudományos Akadémia katona tagjai közül többen a folyóirat főszerkesztőiként - így például Rónai Horváth Jenő (1888-1909), Pilch Jenő (1914-1921) és Gyalókay Jenő (1922-1943) - magas színvonalú, a szűkebb értelemben vett hadtudományt a társadalomtudományok felé kitágító, a mai napig is követett szerkesztői szemléletet honosítottak meg.

A Hadtörténelmi Közleményeket 1954-től saját tudományos folyóirataként a Hadtörténeti Intézet és Múzeum jelenteti meg, az MTA II. Osztálya Történettudományi Bizottságának szakmai felügyelete alatt. A folyóirat szerkesztését jelenleg az intézmény által megbízott főszerkesztő és felelős szerkesztő végzi. Munkájukat, a régi hagyományokhoz híven, tekintélyes szakemberekből álló szerkesztő bizottság segíti, tagjai között a legutóbbi időkig Benda Kálmán, Szakály Ferenc és Engel Pál, napjainkban pedig Székely György akadémikusokkal.

A Hadtörténelmi Közlemények 1888-as alapítása óta a magyar nemzeti tudat és önértékelés alakításának egyik fontos folyóiratává lett. A hazai történészek - nem csak hadtörténészek - színe java írt (és ír ma is) a folyóiratba, amely tanulmányanyagát tekintve rendkívüli tartalmi gazdagságban vizsgálja a magyar történelmet. A folyóiratot gazdag forrás- és visszaemlékezés-rovata egyfajta magyar történelmi szöveggyűjteménnyé is teszi.

A Hadtörténelmi Közlemények, hagyományos profilját, tematikáját (amelynek középpontjában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, az első és a második világháború áll), rovatait és tudományos nívóját megtartva mindinkább arra törekszik, hogy ösztönözze a szakmai vitákat és teret nyisson a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére számot tartható témáknak is. Mindezeken túlmenően a Hadtörténelmi Közlemények - elsősorban a XX. század hadtörténelmét tárgyaló tanulmányai, forrás- és visszaemlékezés-közlései révén - a szélesebb olvasóközönség körében is folyamatosan növekvő népszerűségre és keresettségre tett szert. Mindennek igazolásaként a folyóiratot a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) felvette a listájára, és a 2000-2004. évfolyamok számai elérhetők és letölthetők a MEK Elektronikus Periodika Archívumából (EPA). 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése