Keresés ebben a blogban

Tetszik? Jelöld be te is!

Tollforgató Történelmi Lap

2010. június 22., kedd

Vargyas Péter: Az ókori kelet társadalomtörténete


Vargyas Péter:

Az ókori kelet társadalomtörténeteAz előadás az ókori keleti társadalmakra, vagy azokra is érvényes általános elméleti kereteket tárgyalja. A cél annak bemutatása, hogy az előadásban részletesen vizsgált problémák mely elméletek szempontjából fontosak, s azok hogy illeszkednek az általános történetelméleti keretek közé. Az előadás azt is vizsgálja, hogy miért fontos az ókori kelet vizsgálata a különböző elméletek számára, s miért éppen az 1970-es és 80-as években kerültek e kérdések a kutatás érdeklődésének előterébe.


ÁLTALANOS MUNKÁK

A. L. OppenheimAz ókori Mezopotámia. Bp. 1982. II. fej., 107-185.
A. L. Oppenheim: "A New Look at the Structure of Mesopotamian Society". Journal of Economic and Social History of the Orient  18 (1975) 121-133.
I. M. Djakonov [Diakonoff]Az ókori Közel-Kelet társadalma. Bp. 1972. (Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai, 2).
Polányi Károly:  Az archaikus társadalom és gazdasági szemlélet. Bp. 1976.
Polányi Károly:  Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Görögországban. Bp.1984.


1. TULAJDONVISZONYOK
                                  
I. M. DiakonoffStructure of Society and State in Early Dynastic SumerLos Angeles 1974.
B. Brentjes (szerk.)Das Grundeigentum in Mesopotamien. Berlin 1988. (Jahrbuch für Wirtschaftsgesichte, Sonderband)
A. Falkenstein: The Sumerian Temple CityLos Angeles 1974.  [az eredeti "La cité-Temple sumérienne", Cahiers d'Histoire Mondiale 1 (1953-54) 784-814 fordítása]
I. J. Gelb: "On the Alleged Temple and State Economies in Ancient Mesopotamia", in Studi in onore di E. Volterra VI, Milano 1969, 139-154.
Komoróczy G.: "A földtulajdon az ókori Mezopotámiában és az u.názsiai   termelési mód elmélete". MTA II. Oszt. Közl. (1975) 129-144.
Komoróczy G. "Zu den Eigentumsverhältnisseen in der altbabylonischen Zeit: Das Problem der Privatwirtschaft", in E. Lipiński (ed.) State and Temple Economy in the Ancient Near East, Leuven 1979,411-422.


2. FALUKÖZÖSSEG (FÖLDKÖZÖSSEG)
                                  
I. M. Djakonov:  "Az ókori keleti földközösség (obscsina) a szovjet kutatók munkáiban" in Az ókori és középkori társadalom-történet kérdéseiI, Bp. 1963 (Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, kézirat).
I. M. Diakonoff: "The Rural Community in the Ancient Near East". Journal of the Economic and Social History of the Orient 18 (1975) 121-133.
J. Klima: "La communauté rurale dans la Babylonie ancienne". Archiv Orientalni 46 (1978) 23-35.
J. Klima:   Mezopotámia. Bp. 1983.
W. F. Leemans: "Trouve-t-on des 'communautés rurales' dans la Mésopotamie ancienne?" in Recueils de la Société Jean Bodin, Paris 1983 [1988].
L. Matouš: Die Dorfgemeinde im alten Mesopotamien". Das Altertum 15 (1969) 3-9.
V. N. NikiforovA kelet és a világtörténelem. Bp. 1977. (Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai, 19).
Szabó I.: A középkori magyar falu. Bp. 1969, 50-101.


3. FEJADAGRENDSZER
                                  
R. Ellison: "Diet in Mesopotamia: The Evidence of the Barley Ration Texts (c. 3000-1400 B.C)". Iraq 43/1 (1981) 35-43.
I. J. Gelb: "The Ancient Mesopotamian Ration System". Journal of Near Eastern Studies 24 (1965) 230-243.
K. Maekawa: "Rations, Wages and Economic Trends in the Ur III Period". Altorientalische Forschungen 16 (1989) 42-50.
Vargyas P.: "A szellemi és fizikai munka anyagi megbecsülése az ókori Mezopotámiában". Keletkutatás, 1986 ősz.
H. Waetzoldt: "Compensation of Craft Workers and Officials in the Ur III Period" in M. Powell (ed.) Labour in the Ancient  Near East, New Haven 1987.

         

4. KERESKEDELEM

A. L. OppenheimTrade in the Ancient Near EastMoscow 1970.
P. Garelli: Commerce et industrie dans une économie prémonétaire: le cas de la Mésopotamie ancienne. Revue Historique 260 (1978) 281-287.
J. KlimaMezopotámiaBp. 1983. VI. fej., 131-143.
W. F. Leemans: "The Importance of Trade". Iraq 39 (1977) 2-10.
N. YoffeeExplaining Trade in Ancient Western Asia. Malibu 1981.
                                  

5. PIAC, ARAK

Polányi K.:"Piacnélküli kereskedelem Hammurabi korában" in Kis J. (szerk.) A gazdaság szubsztantív intézményi analízise. Válogatás a Tradeand Market in the Early Empires c. kötetből. Bp. 1977. (Marx Károly Közgazd. Egyetem, házi soksz., Gazdaságszociológiai írások, 3). [K.Polanyi, C. M. Arensberg és H. W. Pearson (szerk.): Trade and Market in the Early Empires, Glencoe, Ill.1957, 11-26.
M. A. Powell:    "Identification and Interpretation of Long Term Price Fluctuations in Babylonia: More on the History of Money in Mesopotamia", Altorientalische Forschungen 17 (1990) 76-99.
J. Renger: "Zur Rolle von Preisen und Löhnen im Wirtschaftssystem des alten Mesopotamien an der Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend v. Chr. - Grundsätzliche Fragen und Überlegungen" Altorientalische Forschungen 16 (1989) 234-252.
W. Röllig: "Der altmesopotamische Markt". Die Welt des Orients 8/2 (1976) 286-295.
Vargyas P.Babilónia ártörténete az i.e. 1. évezredben. Bp. 1985. (Kandidátusi értekezés tézisei)
K. Veenhof: "Prices and Trade". The Old Assyrian Evidence". Altorientalische Forschungen 15 (1988) 243-263.

6. RABSZOLGASAG

I. M. Diakonoff: "Slaves, Helots and Serfs in Early Antiquity". Acta Antiqua Hung. 22 (1974) 45-78.
I. J. Gelb: "Quantitative Evaluation of Slavery and Serfdom" in B. L. Eichler (szerk.) Kramer Anniversary Volume, Neukirchen-Vluyn 1976 (AOAT 25), 195-207.
I. J. Gelb: "Definition and Discussion of Slavery and Serfdom", Ugarit-Forschungen 11 (1979) 283-297.


7. REFORMOK

 "Urukagina reformjai                    OKTCH 93-96.
 "Lipitistar törvénykönyveOKTCH 117-119.
J. Bottéro: "Désordre économique et annulation des dettes en Mésopotamie á l'époque paléo-babylonienne". Journal of Economic and Social History of the Orient 4 (1961) 113-164.
D. O. Edzard: "Soziale Reformen im Zweistromland bis 1600 v. Chr. Realität oder literarische Topos?" Acta Antiqua Hung. 22 (1974) 145-156.
G. Komoróczy: "Zur Frage der Periodizität der altbabylonischen Mišarum-Erlässe" in Societies and Languages of the Ancient Near East. Studies in Honour of I. M. Diakonoff, Warminster 1982, 196-205.
J. KlimaMezopotámia. Bp. 1983 IX. fej. 187-211.
N. P. Lemche: "Andurarum and mišarum: Comments on the Problem of Social Edicts and their Application in the Ancient Near East". Journal of Near Eastern Studies 38 (1979) 11-22.
H. Olivier: "The Effectiveness of the Old Babylonian Mešarum Decree". Journal of Northwest Semitic Languages 12 (1984) 107-113.
8. TÖRVÉNYKÖNYVEK

"Lipitistar törvénykönyve  OKTCH 117-119.
"Hammurapi törvénykönyve          OKTCH 124-150.
"Hettita törvények"                           OKTCH 256-264.
"Héber törvények"                            OKTCH 268-273.
J. Bottéro:"Le code de Hammurabi" Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, III/XII:4 (1982) 409-444.
W. F. Leemans: "King Hammurapi as Judge", in Symbolae iuridicae et historicae M. David dedicatae I, Leiden 1968, 107-129.
F. R. Kraus: "Ein zentrales Problem des altmesopotamischen Rechtes: Was ist der Codex Hammu-rabi? Genava N.S. 8 (1960) 409-444.
J. Renger: "Hammurapis Stele 'König der Gerechtigkeit'", Die Welt des Orients 8 (1976) 228-235.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése